Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Poradnictwo psychologiczne (wykład)E/5 30 dr Elżbieta Januszewska
2Psychiatria (wykład)E/5 30 Brak obsady
3Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
4Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Talik
5Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
6Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
7Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
8Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
9Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
10Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 30 dr Dorota Kuncewicz
11Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
12Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
13Poradnictwo psychologiczne (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Neuropsychologia (wykład)E/4 15 dr Ewa Sokołowska
2Psychologia religii (wykład)E/3 30 Ks. dr Radosław Rybarski
3Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
4Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
5Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
6Neuropsychologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Ewa Sokołowska
7Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Radosław Rybarski
8Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. dr Radosław Rybarski
9Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. dr Radosław Rybarski
10Psychologia religii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Kamil Tomaka
11Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 Brak obsady
12Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 Brak obsady
13Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 Brak obsady
14Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 Brak obsady
15Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 Brak obsady
16Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 Brak obsady
17Psychiatria dziecięca (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 Brak obsady
18Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 2 Brak obsady
19Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 2 Brak obsady
20Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 2 Brak obsady
21Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 2 Brak obsady
22Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/1 2 Brak obsady
23Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/1 2 Brak obsady
24Psychiatria sądowa (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/1 2 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Magdalena Szubielska
11Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
12Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
15Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
16Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/5 30 dr Emilia Mielniczuk
17Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
18Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
19Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Beata Mirucka
20Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Psychologiczne doradztwo zawodowe (wykład)E/4 15 dr Grzegorz Kida
2Psychologia sportu i aktywności fizycznej (wykład)E/5 15 dr Katarzyna Mariańczyk
3Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 Vacat
4Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 Vacat
5Psychologiczne doradztwo zawodowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Vacat
6Psychologia sportu i aktywności fizycznej (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
7Psychologia sportu i aktywności fizycznej (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
8Psychologia sportu i aktywności fizycznej (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/5 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/5 30 dr Paweł Fortuna
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Agnieszka Kulik, prof. KUL
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/5 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Psychologia sądowa (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Psychiatria (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Metody pracy w rehabilitacji kompleksowej (wykład)E/2 30 dr Karolina Krzysztofik
2Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
3Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
4Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
5Warsztat psychologa w pracy z uczniem niepełnosprawnym (CE) (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 dr Karolina Krzysztofik
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Czynniki leczące w psychoterapii (wykład)E/1 15 dr Agata Poręba-Chabros
2Pomoc psychologiczna online (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Agata Celińska-Miszczuk
3Problematyka psychoseksualna w psychoterapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Beata Mirucka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
1Psychologia kultury (wykład)E/2 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Społeczna geneza indywidualnych ścieżek rozwoju (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bogumiła Krawiec
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Narzędzia zarządzania personelem (wykład)E/2 30 dr Jacek Sobek
2Psychologiczne aspekty wynagradzania i oceny pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Mechanizmy motywacyjne w organizacjach (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Torój
2Psychologia estetyki (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Paweł Fortuna
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Podstawy mediacji w biznesie (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Torój
2Interwencja kryzysowa w organizacji (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze