Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV - Semestr 7   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria doktoranckie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
4Pedagogika opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
6Pedagogika specjalna (seminarium)Zbo/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Zajęcia obowiązkowe
1Konwersatorium metodologiczne I: Epistemologiczne, aksjologiczne i metodologiczne podstawy badań pedagogicznych (konwersatorium)Zbo/1 6 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
2Dialog interdyscyplinarny i jego modele w uprawianiu pedagogiki (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Praktyka zawodowa
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 15 Brak obsady
2Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 12 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 24 Brak obsady
4Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 45 Brak obsady
5Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 48 Brak obsady
6Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 18 Brak obsady
7Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 39 Brak obsady
8Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 54 Brak obsady
9Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 30 Brak obsady
10Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 42 Brak obsady
11Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 36 Brak obsady
12Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 60 Brak obsady
13Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 10 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze