Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Homiletyka: historia kaznodziejstwa (wykład)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Kida
2Katechetyka (wykład)Z/1 15 Ks. dr Jerzy Dąbek
3Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)Z/1 15 Ks. dr Marek Kumór
4Liturgika: Liturgia Mszy św. i kult poza nią (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Kozłowski
5Nowy Testament: Dzieje Apostolskie, List do Rzymian, 1 i 2 do Koryntian (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Lasek
6Pedagogika rodziny i specjalna (wykład)Z/2 15 Ks. dr Jan Biedroń
7Prawo kanoniczne: Uświęcające zadanie Kościoła - KPK IV (wykład)E/3 30 Ks. dr Michał Grochowina
8Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)E/3 30 Ks. dr Paweł Lasek
9Teologia dogmatyczna: Kreatologia, Trynitologia (wykład)E/4 45 Ks. dr Adam Kopeć
10Teologia duchowości (wykład)Z/1 15 Ks. dr Rafał Kobiałka
11Teologia moralna szczegółowa: teologia życia i zdrowia. Bioetyka (wykład)E/3 45 Ks. dr Marek Kumór
12Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia religijnego (wykład)Z/2 15 Ks. dr Waldemar Olech
Ćwiczenia obowiązkowe
1Dydaktyka szczegółowa (ćwiczenia)Zbo/1 15 Ks. dr Roman Janiec
2Pedagogika rodziny i specjalna (ćwiczenia)Zbo/0 15 Ks. dr Roman Janiec
3Teologia dogmatyczna: Kreatologia, Trynitologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Adam Kopeć
4Teologia moralna szczegółowa: Moralność życia religijnego (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marek Kumór
Konserwatoria obowiązkowe
1Literatura światowa - wymiar religijny (konwersatorium)Zbo/1 15 mgr Izabela Marciniak
Seminarium
1Liturgika pastoralna (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr Roman Janiec
3Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leon Siwecki
Praktyki
1Praktyki pedagogiczne-katechetyczne (praktyki)Zbo/1 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze