Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/8 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
2Prawo handlowe (wykład)E/8 30 dr Dariusz Bucior
3Prawo karne wykonawcze (wykład)E/4 36 dr Grzegorz Skrobotowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo handlowe (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Zuzanna Pyryt
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia)Z/0 20 mgr Emilia Gulińska
Wykład kluczowy (1 do wyboru)
1Prawo autorskie (wykład)E/3 20 Zawieszone
2Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/3 20 dr Piotr Sławicki
3Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/3 20 dr Anna Szarek-Zwijacz
Ćwiczenia do wykładu kluczowego
1Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia)Z/0 10 dr Piotr Sławicki
2Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 10 dr Anna Szarek-Zwijacz
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
2Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/0 15 dr Grzegorz Skrobotowicz
Seminarium magisterskie (1 do wyboru)
1Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 20 dr Jacek Trzewik
3Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 20 dr hab. Monika Münnich
4Prawo karne (seminarium)Zbo/2 20 dr Sławomir Hypś
Wykład fakultatywny
1Medycyna sądowa dla prawników (wykład)Z/3 15 dr Grzegorz Skrobotowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze