Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne (wykład)E/8 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
2Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
3Prawo handlowe (wykład)E/9 45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
2Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
3Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
4Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr hab. Jerzy Parchomiuk
5Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
6Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
7Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
8Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
9Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
10Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
11Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
13Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
14Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne - warsztaty (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
15Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
16Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
17Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 mgr Karolina Klin
18Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Edyta Gapska
19Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Edyta Gapska
20Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Edyta Gapska
21Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Edyta Gapska
22Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
23Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
24Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 10) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
25Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
26Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
27Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 13) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
28Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 14) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
29Postępowanie cywilne (ćwiczenia - Grupa: 15) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
30Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
31Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
32Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
33Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
34Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 mgr Olga Nowak-Dziwina
35Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
36Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
37Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
38Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
39Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
40Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
41Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 45 dr Paweł Zdanikowski
42Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Konrad Węgliński
43Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
44Prawo handlowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
Seminarium magisterskie
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
9Prawo bioetyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
12Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
13Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
14Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
15Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr Damian Szeleszczuk
16Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
17Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
18Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
19Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik
20Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
21Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
22Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
23Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr Edyta Krzysztofik
25Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
26Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
27Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykład kluczowy (1 do wyboru wraz z ćwiczeniami)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/5 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Historia ustroju i prawa PRL (wykład)E/5 30 dr Judyta Dworas-Kulik
3Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
4Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
5Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (wykład)E/5 30 dr Adrian Zbiciak
6Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/5 30 dr Joanna Dzierżanowska
7Prawo ochrony środowiska (wykład)E/5 30 dr Kamila Sobieraj
8Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)E/5 30 dr hab. Monika Münnich
10Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
11Wykładnia prawa (wykład)E/5 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
12Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Ćwiczenia kluczowe (do wykładu kluczowego)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Judyta Dworas-Kulik
4Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
5Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
6Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
7Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
8Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Michał Skwarzyński
9Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Adrian Zbiciak
10Postępowanie w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Adrian Zbiciak
11Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
12Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
13Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
14Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
15Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
16Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
17Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Paulina Brejdak
18Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
19Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
20Ustrój organów wymiaru sprawiedliwości I Rzeczypospolitej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Zawieszone
21Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
22Wykładnia prawa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
23Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
24Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Agnieszka Kawałko
3Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/2 15 dr Aneta Biały
4Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Monika Münnich
5Introduction to American legal system (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
6Legal reasoning, research and writing (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/2 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Paweł Nowik
9Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Pisma procesowe w sprawach karnych (konwersatorium)Z/2 15 dr Adrian Zbiciak
11Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/2 15 dr Marcin Burzec
12Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/2 15 dr Edyta Gapska
13Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/2 15 dr Edyta Gapska
14Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/2 15 Ks. mgr Michał Czelny
15Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/2 15 dr Paweł Bucoń
16Wiktymologia (konwersatorium)Z/2 15 dr Marek Smarzewski
17Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
18Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/2 15 dr Maciej Jarota
Wykład fakultatywny lub laboratorium (1 do wyboru)
1American constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Bankruptcy law (wykład)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
3Bezpieczeństwo prawne (wykład)Z/3 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
4Comparative constitutional law (wykład)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
5Criminal Procedure (wykład)Z/3 30 Brak obsady
6Cywilno-prawny obrót nieruchomościami (wykład)Z/3 30 dr Agnieszka Kawałko
7Europejski obszar sądowy - międzynarodowe postępowanie cywilne (wykład)Z/3 30 Zawieszone
8Klinika prawa - sekcja administracyjna (laboratorium)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
9Klinika prawa - sekcja cywilna (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
10Klinika prawa - sekcja finansowa (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Jędrzejczyk
11Klinika prawa - sekcja karna (laboratorium)Z/3 30 dr Marek Smarzewski
12Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
13Klinika prawa - sekcja prawa pracy (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
14Klinika prawa - sekcja rodzinna (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
15Klinika prawa - sekcja uchodźcza (laboratorium)Z/3 30 Zawieszone
16Kryminologia (wykład)Z/3 30 dr Sławomir Hypś
17Legal advocacy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
18Marketing electoral (wykład)Z/3 30 Zawieszone
19Międzynarodowe prawo podatkowe (wykład)Z/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
20Ochrona dóbr osobistych (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
21Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli (wykład)Z/3 30 dr Aneta Biały
22Pisma procesowe i sądowe w postępowaniu cywilnym (wykład)Z/3 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
23Polskie prawo kontraktowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
24Postępowania w sprawach o wykroczenia (wykład)Z/3 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
25Postępowanie egzekucyjne w administracji (wykład)Z/3 30 dr Bartosz Kuś
26Postępowanie mandatowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
27Pozakodeksowe sposoby negocjacyjnego zawarcia umowy cywilnoprawnej (wykład)Z/3 30 dr Piotr Sławicki
28Prawo farmaceutyczne (wykład)Z/3 30 dr Katarzyna Mełgieś
29Prawo hipoteczne i wieczystoksięgowe (wykład)Z/3 30 Zawieszone
30Prawo migracyjne i uchodźcze (wykład)Z/3 30 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
31Prawo ochrony danych osobowych (wykład)Z/3 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
32Prawo Rady Europy (wykład)Z/3 30 dr Robert Tabaszewski
33Prawo turystyczne (wykład)Z/3 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
34Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne (wykład)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
35Procesowe prawo pracy (wykład)Z/3 30 Zawieszone
36Wykład gościnny - VISITING PROFESSOR (wykład)Z/3 30 Brak obsady
37Zawody i aplikacje prawnicze (wykład)Z/3 30 dr Ilona Grądzka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze