Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2022/2023


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (wykład)E/9 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
2Postępowanie cywilne (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
3Prawo handlowe (wykład)E/7 45 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
4Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
5Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
6Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Dominik Tyrawa
7Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr hab. Dominik Tyrawa
8Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 45 dr Lidia Jaskuła
9Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 45 dr Lidia Jaskuła
10Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
13Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
14Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
15Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 12) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
16Postępowanie administracyjne, sądowo-administracyjne i egzekucyjne w administracji (warsztaty - Grupa: 13) Z/0 45 Zawieszone
17Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
18Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 30 dr Paweł Wrzaszcz
19Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
20Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 4) Zbo/0 30 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
21Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 5) Zbo/0 30 dr Edyta Gapska
22Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 6) Zbo/0 30 dr Edyta Gapska
23Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 7) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
24Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 8) Zbo/0 30 dr Paulina Woś
25Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 9) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
26Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 10) Zbo/0 30 mgr Katarzyna Woch
27Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 11) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
28Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 12) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
29Postępowanie cywilne (warsztaty - Grupa: 13) Zbo/0 30 dr Emil Kowalik
30Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
31Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 2) Z/0 45 dr Dariusz Bucior
32Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Paweł Zdanikowski
33Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 4) Z/0 45 dr hab. Paweł Zdanikowski
34Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 5) Z/0 45 dr hab. Paweł Zdanikowski
35Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 6) Z/0 45 dr hab. Paweł Zdanikowski
36Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 7) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
37Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 8) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
38Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 9) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
39Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 10) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
40Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 11) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
41Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 12) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
42Prawo handlowe (warsztaty - Grupa: 13) Z/0 45 mgr Michał Hałasa
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie (1 do wyboru)
1Historia ustroju i prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marzena Dyjakowska
2Negocjacje i mediacje prawnicze (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Postępowanie cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Paweł Wrzaszcz
5Postępowanie karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
6Prawa człowieka i ich ochrona (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
7Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
8Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL
9Prawo bioetyczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
10Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
11Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr Jacek Trzewik
12Prawo cywilne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
13Prawo finansowe (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Smoleń
14Prawo handlowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL
15Prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL
16Prawo konkurencji i własności intelektualnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski
17Prawo konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
18Prawo międzynarodowe publiczne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
19Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Nowik, prof. KUL
20Prawo publiczne gospodarcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
21Prawo rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Telusiewicz
22Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
23Prawo turystyczne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
24Prawo Unii Europejskiej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
25Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
26Systemy prawne państw (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
27Teoria i filozofia prawa (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Przedmiot kluczowy (wykład i ćwiczenia - 1 do wyboru)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/6 30 dr Edyta Gapska
2Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (wykład)E/6 30 dr Michał Zawiślak
3Historia ustroju i prawa PRL (wykład)E/6 30 dr Judyta Dworas-Kulik
4Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Dariusz Dudek
5Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
6Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/6 30 dr Joanna Dzierżanowska
7Prawo karne skarbowe (wykład)E/6 30 dr Adrian Zbiciak
8Prawo ochrony środowiska (wykład)E/6 30 dr Kamila Sobieraj
9Prawo prywatne międzynarodowe (wykład)E/6 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
10Słynne procesy czasów staropolskich (wykład)E/6 30 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
11Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (wykład)E/6 30 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
12Wykładnia prawa (wykład)E/6 30 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
13Zasady redagowania aktów normatywnych (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
14Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Emil Kowalik
15Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych (aspekty prawne) (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
16Historia ustroju i prawa PRL (ćwiczenia)Z/0 15 dr Judyta Dworas-Kulik
17Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
18Konstytucyjne środki ochrony praw człowieka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Ilona Grądzka
19Postępowania przed organami ochrony praw człowieka (ćwiczenia)Z/0 15 dr Robert Tabaszewski
20Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
21Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Joanna Dzierżanowska
22Prawo karne skarbowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Adrian Zbiciak
23Prawo ochrony środowiska (ćwiczenia)Z/0 15 dr Kamila Sobieraj
24Prawo prywatne międzynarodowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
25Słynne procesy czasów staropolskich (ćwiczenia)Z/0 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
26Ustrojowe i procesowe prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
27Wykładnia prawa (ćwiczenia)Z/0 15 dr Tomasz Barszcz
28Zasady redagowania aktów normatywnych (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Cywilne postępowanie dowodowe (konwersatorium)Z/3 15 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Czynności materialnoprawne a czynności procesowe (konwersatorium)Z/3 15 dr Agnieszka Kawałko
4Dochodzenie wierzytelności w praktyce - pisanie pism (konwersatorium)Z/3 15 dr Aneta Biały
5Interpretacja przepisów polskiego i europejskiego prawa podatkowego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
6Korporacyjne zawody prawnicze (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
7Nauka o przestępstwie (konwersatorium)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
9Podatki pośrednie (konwersatorium)Z/3 15 dr Marcin Burzec
10Polskie i międzynarodowe sądy arbitrażowe (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
11Sala sądowa (proces cywilny) (konwersatorium)Z/3 15 dr Edyta Gapska
12Sprzeciw sumienia. Aspekty prawno-medyczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. mgr Michał Czelny
13Stosowanie prawa cywilnego (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
14Tradycje prawa rzymskiego w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych (konwersatorium)Z/3 15 dr Izabela Leraczyk
15Wiktymologia (konwersatorium)Z/3 15 dr Marek Smarzewski
16Wprowadzenie do prawa chińskiego (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Waldemar Bednaruk
17Zbiorowe prawo pracy (konwersatorium)Z/3 15 dr Maciej Jarota
Przedmioty do wyboru
Laboratorium w języku obcym nowożytnym specjalistycznym (1 do wyboru)
1American Constitutional Law (laboratorium)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
2Banking Law (laboratorium)Z/3 30 dr Piotr Pomorski
3Bankruptcy Law (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
4Comparative Constitutional Law (laboratorium)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
5Criminal Procedure (laboratorium)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
6Cybersecurity law (laboratorium)Z/3 30 dr Robert Tabaszewski
7Diritto ecclesiastico (laboratorium)Z/3 30 Zawieszone
8Disciplinary proceedings of the lawyers (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Zawiślak
9Financing of the churches in Europe (laboratorium)Z/3 30 dr Michał Zawiślak
10History of the European Legal Culture (laboratorium)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
11Introduction to civil procedure in family matters (laboratorium)Z/3 30 dr Paulina Woś
12Legal Advocacy (laboratorium)Z/3 30 dr Delaine Swenson, prof. KUL
13Legal aspects of entering into a contract (laboratorium)Z/3 30 mgr Olga Nowak-Dziwina
14Los tribunales jurídicos en España (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr Adam Jaszcz
15Moot Court (laboratorium)Z/3 30 mgr Marzena Rzeszót
16National and global security law (laboratorium)Z/3 30 dr Robert Tabaszewski
17Pазрешение международных споров (laboratorium)Z/3 30 dr Iryna Kozak-Balaniuk
18Religious freedom in the case-law of the European Court of Human Rights (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Abramowicz
19Sportrecht (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze