Faculty of Philosophy
Philosophy (residential, third cycle programme)
Rok IV - Semester 7   2020/2021

Programme, Learning Outcomes & Course Syllabus
NoCourseECTS creditsHoursLecturer
Tutorials
1Analytic Philosophy (tutorial)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (tutorial)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
5Analytic Philosophy (tutorial)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
Tutorials in Foreign Language
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (tutorial)Z/2 30 Suspended
4Filozofia Boga (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
5Filozofia kultury (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
6Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
7Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
9Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
10Współczesne formy religii i duchowości (tutorial)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
11Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
12Doktryny społeczne i polityczne (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
13Etyka współczesna (tutorial)Zbo/2 30 Suspended
14Filozofia Boga (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
15Filozofia kultury (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
16Historia filozofii nowożytnej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
17Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (tutorial)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
18Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
19Współczesna myśl estetyczna (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
20Współczesne formy religii i duchowości (tutorial)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Seminar
1Epistemology: Philosophy of Mind (seminar)Zbo/2 30 Suspended
2Metaphysics and Philosophical Anthropology (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Tomasz Duma
3Methodological Research Seminar (General Methodology of Science) (seminar)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
4Problems and History of Ethics (seminar)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
Brak wersji językowej
1General Ethics (examination)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
2History of Ancient Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
3History of Contemporary Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
4History of Medieval Philosophy (examination)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
5History of Modern Philosophy (examination)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Logic (examination)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
7Metaphysics (examination)E/0 0 Ks. dr hab. Tomasz Duma
8Methodology of Science (examination)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
9Philosophical Anthropology (examination)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
10Philosophy of God (examination)E/0 0 Vacancy
11Philosophy of Nature (examination)E/0 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
12Theory of Knowledge (examination)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Notes:
Form of assessment / Number of ECTS credits
E - Exam
Z - Credit with grade
Zbo - Credit without grade (Pass/Fail)
Hours - Number of hours per semester