Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Liturgika (wykład)Z/3 15 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
2Liturgika (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Andrzej Megger
3Nowy Testament: Pisma apostolskie (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Bąk
4Nowy Testament: Pisma Apostolskie (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Zieliński
5Stary Testament: Księgi Prorockie (wykład)E/3 30 Ks. dr Arnold Zawadzki
6Stary Testament: Księgi Prorockie (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Marcin Zieliński
7Teologia dogmatyczna: Pneumatologia i Charytologia (wykład)E/1 15 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
8Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny
9Teologia dogmatyczna: sakramentologia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Łukasz Mudrak
10Teologia duchowości katolickiej (wykład)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki
11Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (wykład)E/4 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
12Teologia moralna szczegółowa - teologia życia i zdrowia (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Łukasz Plata
Zajęcia do wyboru
1Duch Orędownik (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
2Msza św. po Soborze Trydenckim a reforma Vaticanum II (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Teologia wobec zjawisk paranormalnych (wykład)Z/4 30 Zawieszone
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka katechezy (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
2Praktyki katechetyczno-pedagogiczne (ciągłe) (wpis po III r.) (praktyki)Zbo/2 45 Ks. dr hab. Mirosław Chmielewski
3Praktyki katechetyczno-pedagogiczne (śródroczne) (praktyki)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Seminaria
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
2Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Waldemar Pałęcki
3Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
4Historia Kościoła i patrologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
5Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
6Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
7Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
8Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
9Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
10Teologia Biblijna Nowego Testamentu (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk
11Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
12Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Adam Rybicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze