Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
1Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)E/6 15 Brak obsady
2Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (wykład)E/5 15 dr Karolina Krzysztofik
3Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)E/5 15 dr Małgorzata Łysiak
4Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Mirucka
5Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
6Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 3) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
7Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 4) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
8Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 5) Z/2 30 dr Agata Poręba-Chabros
9Techniki i procesy grupowe w psychoterapii (trening - Grupa: 6) Z/2 30 Brak obsady
10Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
11Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
12Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 Brak obsady
13Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 Brak obsady
14Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
15Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
16Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Monika Krupa-Nowosad
17Pomoc psychologiczna w rehabilitacji kompleksowej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Karolina Krzysztofik
18Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
19Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
20Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
21Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr Magdalena Pietnoczko
22Psychotherapeutic systems (wykład)E/4 30 Brak obsady
23Systemy psychoterapeutyczne (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Mirucka
Przedmioty do wyboru
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia: seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski, prof. KUL
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
7Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
8Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
9Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
10Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Magdalena Szubielska
11Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
12Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
13Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
14Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
15Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
16Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Emilia Mielniczuk
17Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
18Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
19Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Mirucka
20Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
21Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
1Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)E/6 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Mariańczyk
3Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
4Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
5Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
6Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Monika Krupa-Nowosad
7Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Vacat
8Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Vacat
9Environmental psychology (wykład)E/5 30 Brak obsady
10Psychologia środowiskowa (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Kida
11Psychologia ekonomiczna (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Krawczyk
Przedmioty do wyboru
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości: seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr hab. Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Fortuna
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Tatala, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
1Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Mącik, prof. KUL
2Metody diagnostyki klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
1Pedagogika (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Martyna Strembska
2Pedagogika (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
3Pedagogika (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
4Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
5Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
6Psychoprofilaktyka i terapia w pracy nauczyciela psychologa (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie: psychoprofilaktyka i psychoterapia
1Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
3Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 1: Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
1Psychologia zachowań prospołecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
2Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Zofia Mazur-Socha
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
1Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)E/2 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
2Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
1Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność 2: Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 5: Mediacje w biznesie
1Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)E/2 30 dr Grzegorz Kida
2Strategie metakognitywne w terapii (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze