Wydział Nauk Społecznych
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Wykłady
1Psychologia kliniczna dorosłych (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
2Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (wykład)E/4 15 dr Karolina Krzysztofik
3Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (wykład)E/4 15 dr Małgorzata Łysiak
4Psychoterapia (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Mirucka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Ćwiczenia
1Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
2Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
3Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
4Psychologia kliniczna dorosłych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
5Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
6Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
7Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
8Psychologia rehabilitacji - zróżnicowanie funkcjonowania osób niepełnosprawnych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Karolina Krzysztofik
9Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
10Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
11Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
12Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 15 dr Elżbieta Talik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Trening
1Psychoterapia (trening - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Mirucka
2Psychoterapia (trening - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Mirucka
3Psychoterapia (trening - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Beata Mirucka
4Psychoterapia (trening - Grupa: 4) Z/2 30 dr Elżbieta Trubiłowicz
5Psychoterapia (trening - Grupa: 5) Z/2 30 dr Elżbieta Trubiłowicz
6Psychoterapia (trening - Grupa: 6) Z/2 30 dr Elżbieta Trubiłowicz
7Psychoterapia (trening - Grupa: 7) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Wykład
1Psychologiczne aspekty chorób somatycznych i psychicznych (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Mącik
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 1: Psychologia kliniczna i osobowości
Konwersatorium
1Metody projekcyjne w diagnozie klinicznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Kuncewicz
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Wykład
1Pedagogika (CE) (wykład)E/2 30 dr hab. Piotr Magier
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 2: Psychologia edukacji i komunikacji
Konwersatorium
1Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
2Elementy psychoprofilaktyki i terapii w pracy psychologa szkolnego (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Konwersatorium
1Terapia systemowa rodziny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 3: Zdrowie, psychoprofilaktyka i psychoterapia
Warsztat
1Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Konfrontacja ze sobą (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Wykład
1Psychologia zachowań prospołecznych (wykład)E/2 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Moduł 4: Psychologia społeczna i kulturowa
Konwersatorium
1Społeczna psychologia osobowości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Magda Tatara
Specjalność 1 - Psychologia wspierania jakości życia
Seminarium magisterskie
1Osobowość: wyzwania dla rozwoju i ryzyko zaburzeń (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl, prof. KUL
2Perspektywa poznawcza w psychologii klinicznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dorota Mącik
3Poznawcza psychologia Ja (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wacław Bąk, prof. KUL
4Poznawcza psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Tomasz Jankowski
5Procesy rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
6Psychologia biegu życia: wzorce i transformacje (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska
7Psychologia emocji i motywacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
8Psychologia międzykulturowa (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL
9Psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
10Psychologia pracy i migracji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
11Psychologia procesów poznawczych (seminarium)Zbo/4 30 dr Paweł Stróżak
12Psychologia rehabilitacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
13Psychologia religii i duchowości (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
14Psychologia różnic indywidualnych (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
15Psychologia społeczna i religii (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
16Psychologia spostrzegania społecznego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
17Psychologia wychowawcza i rodziny (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
18Psychologia zachowań konsumenckich i reklamy (seminarium)Zbo/4 30 dr Wiktor Razmus
19Psychologia zdrowia i psychoterapia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
20Psychoprofilaktyka patologii społecznej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
21Psychoterapia i reprezentacje ja cielesnego (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Mirucka
22Rozwój człowieka w cyklu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr Monika Dacka
23Społeczna psychologia osobowości (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Wykłady
1Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (wykład)E/4 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
2Psychologia ekonomiczna (wykład)E/5 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
3Psychologia środowiskowa (wykład)E/5 30 dr Grzegorz Kida
4Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (wykład)E/4 30 dr Katarzyna Mariańczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Ćwiczenia
1Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
2Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Aleksandra Bednarczyk
3Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
4Procesy komunikacji społecznej w zarządzaniu (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 dr Olga Narvoiš-Sobolevska
5Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Katarzyna Mariańczyk
6Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
7Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
8Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie rynku pracy (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/2 30 mgr Klaudia Czapla-Dziedzic
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Wykład
1Psychologia zachowań konsumenckich (wykład)E/2 30 dr Wiktor Razmus
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 1: Marketing i reklama
Konwersatorium
1Neuromarketing (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Magdalena Szubielska
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Wykład
1Zarządzanie stresem w organizacji (wykład)E/2 30 dr Tomasz Korulczyk
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 2: Organizacja i zarządzanie
Konwersatorium
1Psychologiczne aspekty rekrutacji pracowników (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Jacek Sobek
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Wykład
1Doświadczenie traumy a aktywność życiowa (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Litwińska-Rączka
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 3: Podmiotowe uwarunkowania aktywności ludzkiej
Konwersatorium
1Zarządzanie motywacją w przedsiębiorczości (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Małgorzata Torój
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Wykład
1Zarządzanie konfliktem w organizacji (wykład)E/2 30 dr Grzegorz Kida
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Moduł 4: Mediacje w biznesie
Konwersatorium
1Biofeedback – metoda wzmacniająca zasoby mediacyjne (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Olha Pavlovych
Specjalność 2 - Psychologia biznesu i przedsiębiorczości
Seminarium magisterskie
1Kierowanie motywacją pracownika w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agata Błachnio, prof. KUL
2Osoba niepełnosprawna na rynku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL
3Osobowość: giętkość adaptacyjna (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Piotr Oleś
4Procesy i uwarunkowania rozwoju psychicznego człowieka (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL
5Psychologia kliniczna w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 Ks. dr Paweł Brudek
6Psychologia kliniczna wieku rozwojowego (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Talik
7Psychologia percepcji (seminarium)Zbo/4 30 dr Magdalena Szubielska
8Psychologia pracy i organizacji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL
9Psychologia ról rodzinnych i zawodowych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Bogusława Lachowska, prof. KUL
10Psychologia różnic indywidualnych w biznesie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Sękowski
11Psychologia społeczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
12Psychologia zachowań konsumenckich (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Oleg Gorbaniuk, prof. KUL
13Psychologia zarządzania personelem (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mariola Łaguna
14Psychologia zdrowia w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Agnieszka Kulik
15Psychoprofilaktyka patologii społecznej w biznesie i w środowisku pracy (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL
16Religijność, duchowość i moralność w miejscu pracy (seminarium)Zbo/4 30 S. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
17Rozwój człowieka w biegu życia (seminarium)Zbo/4 30 dr Monika Dacka
18Transformacje ludzkich zachowań w kontekstach społecznych (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Rzechowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze