Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej do 1880 roku (wykład)E/2 30 dr hab. Marcin Polkowski
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)E/1 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Bas Hamers
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Bas Hamers
Seminaria
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Kamila Tomaka
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
3Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 dr Kamila Tomaka
4Seminarium kulturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
5Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
Zajęcia do wyboru
1Frazeologia (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Beata Popławska
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - stylistyka niderlandzka (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Beata Popławska
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka polsko-niderlandzka (ćwiczenia)Z/2 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 dr Agnieszka Flor-Górecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze