Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia i teoria filmu (wykład)E/4 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Kościół katolicki a media (wykład)E/3 15 Ks. dr Rafał Pastwa
Konwersatoria obowiązkowe w języku polskim
1Komunikacja polityczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
2Komunikacja polityczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
Konwersatoria do wyboru w języku angielskim
1Alternative media (wykład)Z/2 15 dr Joanna Szegda
2Citizen journalism (konwersatorium)Z/2 15 dr Joanna Szegda
3Internet - legal problems (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
4Popular culture (konwersatorium)Z/2 15 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
Seminarium licencjackie
1Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
3Seminarium licencjackie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Sosnowska
5Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Aneta Duda
2Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
3Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Żurakowska
4Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Sławek-Czochra
5Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Joanna Sosnowska
Specjalność - dziennikarstwo audiowizualne
Konwersatoria obowiązkowe
1Praca prezentera telewizyjnego (konwersatorium)Z/1 15 prof. dr hab. Jacek Dąbała
2Praca prezentera radiowego (konwersatorium)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Scenariusz programu radiowego (konwersatorium)Z/1 15 dr Małgorzata Żurakowska
4Dokument i reportaż w radiu (konwersatorium)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
5Dokument i reportaż w telewizji (konwersatorium)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
Specjalność - dziennikarstwo audiowizualne
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztaty - montaż telewizyjny i filmowy (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztaty - montaż telewizyjny i filmowy (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
Specjalność: Public relations i reklama
Wykłady obowiązkowe
1PR w erze social i mobile media (wykład)E/2 15 Ks. dr Rafał Pastwa
2Media relations (wykład)Z/1 15 dr hab. Robert Szwed
Specjalność: Public relations i reklama
Konwersatoria obowiązkowe
1Rzecznik prasowy: jego rola i technika działania (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Rafał Pastwa
2Sztuka negocjacji (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Aneta Duda
3Produkt Manager (konwersatorium)Z/1 15 mgr Dagmara Kottke
4Event Marketing (konwersatorium)Z/1 15 mgr Dagmara Kottke

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze