Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/6 16 dr Marek Smarzewski
2Prawo karne wykonawcze (wykład)E/3 36 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo podatkowe (wykład)E/3 20 Brak obsady
4Prawo spadkowe (wykład)E/2 27 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (wykład)E/4 54 dr Michał Zawiślak
Ćwiczenia obowiazkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia)Z/0 9 dr Marek Smarzewski
2Prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 16 dr hab. Monika Münnich
Przedmiot kluczowy (do wyboru wykład + ćwiczenia)
1Cywilne postępowanie nieprocesowe (wykład)E/6 18 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
2Cywilne postępowanie nieprocesowe (ćwiczenia)E/6 9 dr Kinga Dróżdż-Chmiel
3Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (wykład)E/6 18 dr Joanna Dzierżanowska
4Prawo dowodowe w postępowaniu karnym (ćwiczenia)E/6 9 dr Joanna Dzierżanowska
5Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia)E/6 9 Brak obsady
6Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/6 18 Brak obsady
7Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/6 18 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
8Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia)E/6 9 Brak obsady
Konwersatorium do wyboru
1Mediacja w sprawach karnych (konwersatorium)Z/3 9 dr Grzegorz Skrobotowicz
2Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/3 9 dr Piotr Sławicki
Labotarorium w języku obcym nowożytnym specjalistycznym
1Criminal law (laboratorium)Z/3 18 dr Małgorzata Gałązka
2E justice (laboratorium)Z/3 18 dr Paweł Wrzaszcz
3Public International and EU Law - legal sources and case law (laboratorium)Z/3 18 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze