Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
2Informatyka w zarządzaniu (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
3Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
4Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
5Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
6Informatyka w zarządzaniu (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
7Ochrona własności intelektualnej (wykład)Z/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
1Bankowość (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Marian Żukowski
2Gry kierownicze (konwersatorium)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Marketing kraju (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w przedsiębiorstwie (warsztaty)Z/3 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
Seminarium dyplomowe
1Organizacja i zarządzanie (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
2Zarządzanie finansami (seminarium)Zbo/4 30 dr Dorota Tokarska
3Zarządzanie marketingowe (seminarium)Zbo/4 30 dr Grzegorz Wesołowski
4Zarządzanie przedsiębiorstwem (seminarium)Zbo/4 30 dr Kalina Grzesiuk
5Zarządzanie zasobami ludzkimi (seminarium)Zbo/4 30 dr inż. Monika Wawer
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Kalina Grzesiuk
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Dorota Tokarska
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr inż. Monika Wawer
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Grzegorz Wesołowski
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Marek Pawlak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze