Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka historyczna języka polskiego z elementami scs, historii języka polskiego i dialektologii (wykład)E/4 15 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
2Historia języka polskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
3Gramatyka historyczna języka polskiego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Michalczuk
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Lekan-Mrzewka
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Czapla
5Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Joanna Michalczuk
6Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
7Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
8Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Peroń
9Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Joanna Lekan-Mrzewka
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Anna Majewska-Wójcik
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Adam Fitas
13Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
14Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Język dawniej i dziś (wykład)Z/1 15 dr hab. Cecylia Galilej
2Z (pre)historii nowożytnej koncepcji praw autorskich i własności intelektualnej (wykład)Z/1 15 dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL
3Kultura - kolonializm - tożsamość (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
4Mistrzowie dramatu i teatru XIX w, (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Jarosz
Egzaminy
1Historia literatury po 1918 r. (egzamin)E/3 0 Ks. dr Grzegorz Głąb
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej (praktyki)Z/1 90 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Warsztat nauczyciela: komunikacja i kultura (wykład)E/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Praktyka psychologiczna (praktyki)Z/1 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja: krytyka literacka i artystyczna
1Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/1 0 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
2Praktyki (praktyki)Z/1 90 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze