Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)E/6 15 dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL
2Prawo karne wykonawcze (wykład)E/3 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
3Prawo podatkowe (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
4Prawo spadkowe (wykład)E/2 30 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
2Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
3Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
4Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Dzierżanowska
5Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
6Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
7Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
8Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
9Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marek Smarzewski
10Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
11Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
12Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
13Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
14Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Wioletta Pytka
15Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Katarzyna Krzyżanowska
16Postępowanie karne (ćwiczenia - Grupa: 16) Z/0 30 mgr Tymon Markiewicz
17Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
18Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
19Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
20Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Grzegorz Skrobotowicz
21Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Tymon Markiewicz
22Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Paulina Duda
23Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Paulina Duda
24Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Paulina Duda
25Prawo karne wykonawcze (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Adrian Zbiciak
26Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
27Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
28Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Michalina Duda-Hyz
29Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michalina Duda-Hyz
30Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
31Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr hab. Monika Münnich
32Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marcin Burzec
33Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marcin Burzec
34Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Marcin Burzec
35Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 30 dr Marcin Burzec
36Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 30 dr Michał Jędrzejczyk
37Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
38Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 30 dr Piotr Pomorski
39Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 30 mgr Paulina Brejdak
40Prawo podatkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 30 mgr Rafał Piszel
41Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
42Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
43Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
44Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
45Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
46Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 dr Jacek Trzewik
47Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
48Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 15 dr Agnieszka Kawałko
49Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 15 Brak obsady
50Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 10) Z/0 15 Brak obsady
51Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 11) Z/0 15 Brak obsady
52Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 12) Z/0 15 Brak obsady
53Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 13) Z/0 15 Brak obsady
54Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 14) Z/0 15 Brak obsady
55Prawo spadkowe (ćwiczenia - Grupa: 15) Z/0 15 Brak obsady
56Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
57Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
58Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
59Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Zawiślak
60Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Zawiślak
61Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Michał Zawiślak
62Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
63Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
64Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
Przedmiot kluczowy (1 do wyboru - wykład i ćwiczenia)
1Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (wykład)E/6 30 dr Edyta Krzysztofik
2Prawo sportowe (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
3Prawo umów handlowych (wykład)E/6 30 dr Dariusz Bucior
4Prawo wyznaniowe porównawcze (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
5Prawo zabezpieczenia społecznego (wykład)E/6 30 dr hab. Paweł Nowik
6Prawo zamówień publicznych (wykład)E/6 30 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Retoryka prawnicza i kultura języka (wykład)E/6 30 dr Piotr Sławicki
8Sądowa ochrona rodziny (wykład)E/6 30 Brak obsady
9Sądownictwo administracyjne (wykład)E/6 30 dr hab. Jerzy Parchomiuk
10Sądownictwo międzynarodowe (wykład)E/6 30 dr Anna Szarek-Zwijacz
11Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (wykład)E/6 30 dr Sławomir Hypś
12Ustrój organów ochrony prawnej (wykład)E/6 30 dr Paulina Woś
13Zobowiązania - część szczegółowa (wykład)E/6 30 dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL
14Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Katarzyna Woch
15Prawo gospodarcze Unii Europejskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
16Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
17Prawo sportowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Alicja Kiczor
18Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Michał Hałasa
19Prawo umów handlowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
20Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
21Prawo wyznaniowe porównawcze (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Aneta Abramowicz
22Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
23Prawo zabezpieczenia społecznego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Milena Kloczkowska
24Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
25Prawo zamówień publicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
26Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Damian Bara
27Retoryka prawnicza i kultura języka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Damian Bara
28Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Brak obsady
29Sądowa ochrona rodziny (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
30Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jerzy Parchomiuk
31Sądownictwo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 Brak obsady
32Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
33Sądownictwo międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Anna Szarek-Zwijacz
34Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
35Typologia przestępstw w Kodeksie karnym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Zuzanna Gądzik
36Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Paulina Woś
37Ustrój organów ochrony prawnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Paulina Woś
38Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Olga Nowak-Dziwina
39Zobowiązania - część szczegółowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Olga Nowak-Dziwina
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Aksjologia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
2Archeologia prawna (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL
3Ekspertyza sądowa (konwersatorium)Z/3 15 dr Joanna Dzierżanowska
4Moot Court (konwersatorium)Z/3 15 Brak obsady
5Nauka o karze (konwersatorium)Z/3 15 dr Damian Szeleszczuk
6Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (konwersatorium)Z/3 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach rodzinnych (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
8Orzecznictwo Sądu Najwyższego z zakresu postępowania cywilnego (konwersatorium)Z/3 15 prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka
9Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Marek Dobrowolski
10Orzecznictwo w sprawach gospodarczych (konwersatorium)Z/3 15 mgr Michał Hałasa
11Podejmowanie działalności gospodarczej (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Dobieżyński
12Prawa podstawowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (konwersatorium)Z/3 15 dr Robert Tabaszewski
13Prawo bioetyczne (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
14Prawo cmentarne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. mgr Michał Czelny
15Prawo dyplomatyczne i konsularne (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
16Prawo reklamy (konwersatorium)Z/3 15 dr Marek Dąbrowski
17Prawo samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
18Prawo spadkowe w orzecznictwie (konwersatorium)Z/3 15 dr Jacek Trzewik
19Warsztat pracy prawnika (konwersatorium)Z/3 15 dr Damian Bara
Laboratorium w języku obcym nowożytnym specjalistycznym
1Anti-discrimination law (laboratorium)Z/3 30 dr Robert Tabaszewski
2Copyright law and press law in Internet (laboratorium)Z/3 30 Brak obsady
3Criminal law (laboratorium)Z/3 30 dr Zuzanna Gądzik
4E justice (laboratorium)Z/3 30 dr Paweł Wrzaszcz
5El derecho matrimonial en Unión Europea (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
6European finance and financial law (laboratorium)Z/3 30 dr Piotr Pomorski
7Fundamentals of alternative resolution of international disputes (laboratorium)Z/3 30 Vacat
8Grundbegriffe des Deutschen Bürgerlichen Recht (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
9History of the European Legal Culture (laboratorium)Z/3 30 dr Bożena Czech-Jezierska
10International and European criminal law (laboratorium)Z/3 30 Zawieszone
11Introduction to Criminal Law (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Filip Ciepły, prof. KUL
12Introduction to torts in civil code (laboratorium)Z/3 30 dr Aneta Biały
13Medical law (laboratorium)Z/3 30 dr Małgorzata Gałązka
14National and global security law (laboratorium)Z/3 30 dr Robert Tabaszewski
15Public International and EU Law - legal sources and case law (laboratorium)Z/3 30 dr hab. Anna Kosińska, prof. KUL
16Sportrecht (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
17Международное законодательство (laboratorium)Z/3 30 dr Iryna Kozak-Balaniuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze