Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Zarządzanie projektem informatycznym (wykład)E/3 15 dr Mykola Prodaniuk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Mykola Prodaniuk
2Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr Mykola Prodaniuk
3Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
4Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
5Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
6Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 15 mgr inż. Kamil Zieliński
7Zarządzanie projektem informatycznym (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 15 Zawieszone
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Mykola Prodaniuk
3Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
5Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)Zbo/2 30 dr Przemysław Rutka
7Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
8Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
9Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
10Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
11Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marcin Płonkowski
12Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Krzysztof Bartyzel
13Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Mykola Prodaniuk
14Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Przemysław Rutka
15Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
16Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Michał Dolecki
17Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Henryk Malinowski
18Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
Zajęcia programistyczne
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
5Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Włodzimierz Gajda
6Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Włodzimierz Gajda
7Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
8Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Michał Dolecki
9Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 dr Marcin Płonkowski
10Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/3 30 dr Mykola Prodaniuk
11Projekt programistyczny: programowanie, algorytmy i bazy danych (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/3 30 dr Przemysław Rutka
12Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/3 30 dr Krzysztof Bartyzel
13Projekt programistyczny: programowanie grafiki komputerowej i multimediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/3 30 Zawieszone
14Projekt programistyczny: sieci i technologie internetowe (ćwiczenia)Zbo/3 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Bazy danych II (wykład)Z/6 30 dr Joanna Kapusta
2Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
3Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
5Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
6Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
7Praktyka programowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 Zawieszone
8Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
9Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
10Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
11Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
12Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
13Bazy danych II (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Komputerowa analiza obrazów (wykład)Z/6 30 dr Krzysztof Bartyzel
2Komputerowa analiza obrazów (ćwiczenia)Z/0 30 dr Krzysztof Bartyzel
3Animacje komputerowe (ćwiczenia)Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze