Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Systemy informacji przestrzennej (wykład)Z/3 15 dr inż. Olena Dan
Seminarium obowiązkowe
1Seminarium (seminarium - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr inż. Olena Dan
Przedmioty do wyboru (2 do wyboru, po 1 w każdym semestrze)
1Chemia fizyczna (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Chemia produktów naturalnych (wykład)Z/2 30 dr Joanna Wasąg
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
Wykłady dla specjalizacji
1Kanalizacja (wykład)E/3 30 dr inż. Witold Adamowski
2Hydrologia terenów zurbanizowanych (wykład)Z/4 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
3Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (wykład)E/7 30 dr inż. Olena Dan
4Odwodnienia i nawodnienia (wykład)E/6 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
5Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych (wykład)Z/5 30 dr inż. Olena Dan
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
Zajęcia laboratoryjne dla specjalizacji
1Kanalizacja (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
2Technologia oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 45 mgr Anna Gronba-Chyła
3Podstawy geologii i geotechniki (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
4Odwodnienia i nawodnienia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Robert Stachyra

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze