Wydział Filozofii
Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Komunikacja społeczna (wykład)E/3 30 dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki
2Neurofilozofia (wykład)E/3 30 dr Andrzej Zykubek
3Metodologia nauk przyrodniczych (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Wybrane zagadnienia z doktryn etycznych (wykład)E/3 30 dr Anna Krajewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Metodologia nauk przyrodniczych (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Translatorium
1Translatorium z tekstów kognitywistycznych i psychologicznych (translatorium)Z/4 30 dr Marcin Iwanicki
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Seminaria do wyboru
(należy kontynuować jedno)
1Kognitywne i filozoficzne badania nad umysłem (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Neuronauka poznawcza (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Neuronauka, umysł i procesy poznawcze
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
2Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Paweł Stróżak
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Konwersatorium
1Uczenie maszynowe (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Robert Trypuz, prof. KUL
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Seminarium
1Sztuczna inteligencja (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Paweł Garbacz
Ścieżka dydaktyczna: Sztuczna inteligencja
Praca licencjacka
1Przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Paweł Garbacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze