Wydział Nauk Społecznych
Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Polityka zagraniczna Polski (wykład)E/3 30 dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Polityka zagraniczna Polski (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Aneta Bąk-Pitucha
2Negocjacje międzynarodowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Agnieszka Zaręba
Konwersatoria do wyboru
1Europe in the World (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
2Państwa i narody w Europie (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
3Służby specjalne (konwersatorium)Z/2 30 mgr Mariusz Kępiński
4Zagrożenia militarne i pozamilitarne (konwersatorium)Z/2 30 dr Paweł Kowalski
Praktyka wakacyjna
1Praktyka wakacyjna (praktyki)Zbo/6 150 dr Andrzej Szabaciuk
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Andrzej Gil
2Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr hab. Jacek Sawicki
3Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Andrzej Szabaciuk
Specjalizacja: Współpraca transgraniczna
Wykłady obowiązkowe
1Społeczno-kulturowe problemy pogranicza (wykład)E/2 15 Zawieszone
Specjalizacja: Współpraca transgraniczna
Ćwiczenia obowiązkowe
1Społeczno-kulturowe problemy pogranicza (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
Specjalizacja: Współpraca transgraniczna
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 Zawieszone
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Wykłady obowiązkowe
1Stosunki gospodarcze UE-USA (wykład)E/2 15 dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Ćwiczenia obowiązkowe
1Stosunki gospodarcze UE-USA (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Marlena Gołębiowska
Specjalizacja: Stosunki transatlantyckie
Seminarium licencjackie
1Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Andrzej Gil
2Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jacek Sawicki
3Seminarium dyplomowe (seminarium)Zbo/3 30 dr Andrzej Szabaciuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze