Wydział Nauk Społecznych
Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Socjologia religii (wykład)E/3 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Socjologia religii (ćwiczenia)Z/0 15 Ks. dr Tomasz Adamczyk
3Socjologia grup etnicznych (wykład)E/2 15 dr hab. Jadwiga Plewko
4Socjologia grup etnicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Jadwiga Plewko
5Antropologia kulturowa (wykład)E/3 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
6Statystyka (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Krzysztof Jurek
7Zastosowanie pakietu SPSS w analizie danych empirycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Tomasz Peciakowski
Seminarium dyplomowe
1Polityka społeczna i służby publiczne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Socjologia gospodarki (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Sławomir Partycki
3Socjologia Internetu (seminarium)Zbo/1 30 dr Alina Betlej
4Socjologia rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Szyszka
Specjalność: Socjologia gospodarki i Internetu
Przedmioty specjalizacyjne
1Metody badań marketingowych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Jan Gondek
2Socjologia konsumpcji (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Dominik Szczygielski
3Warsztat umiejętności trenerskich w biznesie (warsztaty)Z/3 30 mgr Katarzyna Kwiatosz
4Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 prof. dr hab. Sławomir Partycki
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Alina Betlej
6Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Małgorzata Szyszka
7Ekonomia społeczna (wykład)E/2 15 Ks. dr Marek Wódka
8Metody badań marketingowych (wykład)E/3 15 dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
Specjalność: Służby publiczne i polityka rodzinna
Przedmioty specjalizacyjne
1Etyka życia publicznego (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Adamczyk
2Instrumenty polityki rodzinnej w Polsce (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Adam Szafrański, prof. KUL
3System opieki nad osobami starszymi (konwersatorium)Z/2 30 mgr Magdalena Stefaniak
4Projekty społeczne i fundraising (warsztaty)Z/3 30 dr Agnieszka Zaborowska
5Przygotowanie pracy dyplomowej (seminarium)Zbo/10 0 dr Małgorzata Szyszka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze