Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Kielce (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski
2Eklezjologia fundamentalna (wykład)E/4 45 Ks. dr Paweł Borto
3Liturgika: rok liturgiczny (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mirosław Kowalski
4Metodologia teologii (wykład)Z/2 30 Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk
5Nowy Testament: Pisma Pawłowe (wykład)E/2 15 Ks. dr Marcin Zieliński
6Patrologia: okres I - do 325 r. (wykład)Z/1 15 Ks. dr Szymon Górski
7Prawo kanoniczne: historia źródeł i normy generalne (I księga KPK) (wykład)E/3 30 Ks. dr Wojciech Wąsik
8Teologia dogmatyczna: O Bogu Jedynym i Bogu w Trójcy (wykład)E/4 45 Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk
9Teologia moralna ogólna (wykład)E/3 30 Ks. dr Adam Perz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Muzyka kościelna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Michał Olejarczyk
2Nowy Testament: Pisma Pawłowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Marcin Zieliński
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs kontynuacji zaawansowanej (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 246) Z/1 30 mgr Sławomir Sobocki
3Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Anna Niezgoda
4Język łaciński - poziom kontynuacji zaawansowanej (egzamin)E/2 0 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
5Język angielski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Sławomir Sobocki
6Język włoski - poziom CEF B2+ (egzamin)E/2 0 mgr Anna Niezgoda

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze