Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Protokół dyplomatyczny w pracy dziennikarza (wykład)E/3 30 Ks. dr Rafał Pastwa
2Media lokalne, regionalne i środowiskowe (wykład)E/2 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
3Komunikacja wizualna (wykład)E/3 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe w języku polskim
1Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
2Język angielski medialny (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Stanisław Dunin-Wilczyński
3Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr Rafał Pastwa
4Etyka dziennikarska (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Ks. dr Rafał Pastwa
Seminarium licencjackie
1Seminarium licencjackie: Komunikacja wizualna (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
2Seminarium licencjackie: PR i reklama (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Aneta Duda
3Seminarium licencjackie: Pragmatyka językowa (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
4Seminarium licencjackie: Realizacja filmowa i telewizyjna (seminarium)Zbo/2 30 dr Joanna Sosnowska
5Seminarium licencjackie: Rola i funkcjonowanie radia (seminarium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Praktyka
1Praktyki (praktyki)Zbo/2 240 mgr Katarzyna Drop
Specjalność - dziennikarstwo audiowizualne
Wykłady obowiązkowe
1Gatunki i formaty telewizyjne (wykład)Z/1 15 dr Joanna Sosnowska
2Gatunki i formaty radiowe (wykład)Z/1 15 dr Aneta Wójciszyn-Wasil
Specjalność - dziennikarstwo audiowizualne
Konwersatoria obowiązkowe
1Scenariusz filmu i programu telewizyjnego (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jacek Dąbała
2Praca redakcji medialnej (konwersatorium)Z/1 15 mgr Robert Furmańczuk
3Krytyka i recenzja filmowa (konwersatorium)E/3 30 mgr Katarzyna Drop
4Serwisy informacyjne (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Żurakowska
Specjalność - dziennikarstwo audiowizualne
Warsztaty obowiązkowe
1Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
2Warsztaty operatorskie (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Robert Furmańczuk
3Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
4Warsztaty - montaż radiowy (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Marcin Superczyński
Specjalność - Public relations i reklama
Wykłady obowiązkowe
1Dyskurs publiczny (wykład)E/3 30 dr hab. Robert Szwed
Specjalność - Public relations i reklama
Konwersatoria obowiązkowe
1Redagowanie tekstów PR (konwersatorium)Z/1 15 mgr Katarzyna Drop
2Reklama: język, tworzenie-strategia komunikatu perswazyjnego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Katarzyna Drop
3Techniki wystąpień publicznych (konwersatorium)Z/1 15 mgr Dagmara Kottke
4Budowanie strategii wizerunkowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Nowak
5Grafika reklamy: podstawy projektowania (konwersatorium)E/2 30 mgr Mariusz Pryszczewski
6Multimedia w reklamie/ marketingu (konwersatorium)Z/1 15 mgr Dagmara Kottke
7Badania wizerunku, public relations i reklamy (konwersatorium)Z/1 30 dr hab. Dariusz Wadowski
8Funkcjonowanie agencji PR/ reklamowej (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Rafał Pastwa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze