Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 36 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 36 dr Paweł Bucoń
3Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)Z/18 18 dr Paweł Widerski
4Prawo finansów publicznych (wykład)E/8 36 dr hab. Monika Münnich, prof. KUL
5Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/7 20 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
6Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)Z/0 16 mgr Marzena Rzeszót
7Prawo rodzinne i nieletnich (wykład)E/5 36 dr hab. Piotr Telusiewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze