Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 36 dr Aneta Biały
2Prawo finansów publicznych (wykład)E/5 36 dr hab. Monika Münnich
3Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/6 30 dr hab. Wojciech Staszewski
4Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/4 27 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
5Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 54 dr Aneta Abramowicz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)Z/0 18 mgr Joanna Iwanicka
2Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze