Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie karne (wykład)Zbo/0 20 dr Marek Smarzewski
2Prawo cywilne - zobowiązania (wykład)E/10 36 dr Paweł Widerski
3Prawo finansów publicznych (wykład)E/8 36 dr hab. Monika Münnich
4Prawo międzynarodowe publiczne (wykład)E/7 30 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
5Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/5 27 dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawo międzynarodowe publiczne (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Wojciech Staszewski, prof. KUL
2Prawo cywilne - zobowiązania (ćwiczenia)Z/0 18 dr Paweł Widerski
3Postępowanie karne (ćwiczenia)Z/0 9 dr Marek Smarzewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze