Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)E/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce (wykład)Zbo/2 30 dr Agnieszka Kuczyńska
3Sztuka współczesna powszechna (wykład)E/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Konwersatoria obowiązkowe
1Krytyka artystyczna - podstawy (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
2Muzeum wirtualne (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
3Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Bender
4Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
5Wystawiennictwo: problemy i modele (konwersatorium)Z/3 15 dr Krzysztof Przylicki
6Rynek dzieł sztuki (konwersatorium)Z/3 15 dr hab. Agnieszka Bender
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
2Historia sztuki nowoczesnej w Polsce - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
3Sztuka współczesna powszechna - analiza i interpretacja dzieła sztuki (ćwiczenia)Z/2 30 dr Anna Dzierżyc-Horniak
Seminaria
1Forma i treść w sztuce dawnej (seminarium)Zbo/4 30 dr Anna Głowa
2Teorie, interpretacje i dialogi artystyczne (seminarium)Zbo/4 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Wykłady monograficzne
1Kolekcja rzeźb antycznych w Europie nowożytnej (wykład)Z/3 15 dr Anna Głowa
2Emblematyka w historii sztuki (wykład)Z/3 15 dr hab. Aneta Kramiszewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze