Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Bazy danych I (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Inżynieria oprogramowania (wykład)E/5 30 dr inż. Rafał Lizut
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
2Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Dorota Pukacz
3Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
4Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
6Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
7Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
8Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
9Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
10Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
11Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
12Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Algorytmy i teoria grafów (seminarium)Zbo/2 30 dr Paweł Wójcik
3Aplikacje sieciowe i systemy współbieżne (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Horodelski
4Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
5Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
6Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
7Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
8Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
Praktyki zawodowe
(3 tygodnie praktyk - 120 godzin)
1Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 1) Zbo/3 120 mgr Sara Jurczyk
2Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 2) Zbo/3 120 mgr Dorota Pukacz
3Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 3) Zbo/3 120 mgr inż. Kamil Zieliński
Zajęcia programistyczne
(student wybiera jedno laboratorium)
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Piotr Kociuba
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
4Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
5Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sara Jurczyk
6Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze; warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu
określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
3Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
4Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
5Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
6Teoria grafów i sieci (wykład)Z/6 30 dr Paweł Wójcik
7Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
8Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
9Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
10Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
11Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Programowanie multimedialne (wykład)Z/6 30 dr Rafał Stęgierski
2Programowanie multimedialne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Rafał Stęgierski
3Grafika internetowa (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Dorota Pukacz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze