Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Bazy danych I (wykład)E/6 30 dr Joanna Kapusta
2Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
3Inżynieria oprogramowania (wykład)E/5 30 dr Mykola Prodaniuk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
2Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Kapusta
3Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
4Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
5Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
6Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
7Bazy danych I (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
8Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
9Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
10Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
11Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
12Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
13Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
14Inżynieria oprogramowania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 Zawieszone
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium do wyboru, wymagane jest przygotowanie pracy licencjackiej)
1Algorytmy i struktury danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Henryk Malinowski
2Aplikacje sieciowe i bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Mykola Prodaniuk
3Bazy danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Marcin Płonkowski
4Modele i metody sztucznej inteligencji (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Dolecki
5Ochrona informacji w sieciach komputerowych (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Pavel Urbanovich
6Programowanie i grafika komputerowa (seminarium)Zbo/2 30 dr Przemysław Rutka
7Przetwarzanie obrazów cyfrowych (seminarium)Zbo/2 30 dr Krzysztof Bartyzel
8Sieciowe technologie ochrony danych (seminarium)Zbo/2 30 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
9Zastosowania grafiki komputerowej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Praktyki zawodowe
(3 tygodnie praktyk - 120 godzin)
1Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 1) Zbo/3 120 dr Krzysztof Bartyzel
2Praktyki zawodowe (praktyki - Grupa: 2) Zbo/3 120 mgr inż. Kamil Zieliński
Zajęcia programistyczne
1Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
2Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr inż. Kamil Zieliński
3Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Krzysztof Buszowski
4Laboratorium programowania: aplikacje w różnych środowiskach programistycznych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk
5Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Włodzimierz Gajda
6Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Włodzimierz Gajda
7Laboratorium programowania: frameworki aplikacji internetowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
(do wyboru 90 godz. zajęć specjalistycznych w semestrze)
(warunkiem uzyskania wpisu w suplemencie do dyplomu o zrealizowaniu określonej specjalności jest zaliczenie na II i III roku
studiów wszystkich zajęć danej specjalności)
1Teoria grafów i sieci (wykład)Z/6 30 dr Paweł Wójcik
2Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
3Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
4Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
5Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
6Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Paweł Wójcik
7Teoria grafów i sieci (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
8Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
9Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
10Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
11Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
12Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Rafał Stęgierski
13Programowanie usług sieciowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 Zawieszone
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Programowanie multimedialne (wykład)Z/6 30 dr Przemysław Rutka
2Programowanie multimedialne (ćwiczenia)Z/0 30 dr Przemysław Rutka
3Grafika internetowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr szt. Paweł Łuciuk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze