Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
2Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (wykład)E/3 30 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Lubiarz
4Projektowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)E/1 30 dr inż. Piotr Kulesza
Konwersatoria obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (konwersatorium)Zbo/4 30 mgr inż. Wojciech Januszczyk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 mgr inż. Wojciech Januszczyk
2Budowa i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 mgr inż. Wojciech Januszczyk
3GIS (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 45 mgr Piotr Kociuba
4GIS (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 45 mgr Piotr Kociuba
5Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
6Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
7Ochrona i pielęgnacja roślin ozdobnych (ćwiczenia)Z/0 30 mgr Marek Solski
8Techniki prezentacji w architekturze krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr inż. Paweł Adamiec
9Techniki prezentacji w architekturze krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr inż. Paweł Adamiec
Zajęcia terenowe
1Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Ćwiczenia projektowe
(do wyboru 30 godzin ćwiczeń w semestrze zimowym)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród przedszkolny oraz plac zabaw (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu: Ogród szkolny oraz plac zabaw (ćwiczenia)Z/5 30 dr inż. Piotr Szkołut
Pracownie warsztatowe
(do wyboru 20 godzin w semestrze zimowym)
1Adobe Photoshop (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 10 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Adobe Photoshop (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 10 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
3Design miejski (warsztaty)Z/2 10 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
4Ogrody na dachach (warsztaty)Z/2 10 Zawieszone
5Projekt ogrodu biblijnego (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Piotr Kulesza
6Projekt ogrodu ziołowego (warsztaty)Z/2 10 dr inż. Katarzyna Karczmarz
7Zastosowanie programu Stella i Forkome (warsztaty)Z/2 10 dr hab. Ihor Kozak, prof. KUL
Praktyki zawodowe
(wpis do indeksu w V semestrze studiów)
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/2 150 mgr inż. Wojciech Januszczyk
Zajęcia seminaryjne
(jedno seminarium inżynierskie do wyboru)
1Architektura i ogród w krajobrazie kulturowym (seminarium)Zbo/2 30 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
2Człowiek, krajobraz i czas (seminarium)Zbo/2 30 dr inż. Piotr Kulesza
3Elementy przyrodnicze krajobrazu kulturowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze