Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) WNIT
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (wykład)Z/4 30 dr inż. Witold Adamowski
2Technologia informacyjna (wykład)E/3 15 dr Beata Kraska
3Systemy informacji przestrzennej (wykład)Zbo/0 15 dr inż. Olena Dan
4Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej (wykład)E/8 30 dr Katarzyna Czarnek
Zajęcia laboratoryjne obowiązkowe
1Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
2Technologia informacyjna (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr Beata Kraska
3Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Czarnek
Seminarium obowiązkowe
1Seminarium (seminarium - Grupa: 1) Zbo/0 30 dr inż. Olena Dan
Przedmioty do wyboru (2 do wyboru, po 1 w semestrze)
1Podstawy toksykologii (wykład)Z/2 30 Zawieszone
2Mikrobiologia, higiena, środowisko- bezpieczeństwo i jakość w praktyce przemysłowej (wykład)Z/2 30 dr Katarzyna Czarnek
3Długoterminowe trendy zmian środowiska (wykład)Z/2 30 Zawieszone
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
Wykłady dla specjalizacji
1Urządzenia do oczyszcznia wody (wykład)Z/3 15 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
2Instalacje wodociągowo - kanalizacyjne (wykład)E/3 30 dr inż. Witold Adamowski
3Technologia uzdatniania wody (wykład)E/3 15 dr inż. Olena Dan
4Podstawy geologii i geotechniki (wykład)E/4 30 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
5Odwodnienia i nawodnienia (wykład)Zbo/0 15 dr hab. inż. Małgorzata Gonera, prof. KUL
Specjalizacja: Zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie
Zajęcia laboratoryjne dla specjalizacji
1Technologia uzdatniania wody (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Robert Stachyra
2Instalacje wodociągowo- kanalizacyjne (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr inż. Ewa Hołota
3Podstawy geologii i geotechniki (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. inż. Alicja Księżopolska
4Urządzenia do oczyszczania wody (warsztaty - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Volodymyr Cherniuk, prof. KUL
5Odwodnienia i nawodnienia (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Robert Stachyra

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze