Wydział Teologii
Teologia kurs A-MSD Lublin (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Chrystologia fundamentalna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
2Historia Kościoła powszechnego: nowożytność i czasy najnowsze (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
3Liturgika: Rok liturgiczny i Liturgia Godzin (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Zbigniew Głowacki
4Nowy Testament: Pisma Pawłowe (wykład)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel
5Pedagogika z elementami dydaktyki (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Prawo kanoniczne: historia źródeł i normy generalne (I księga KPK) (wykład)E/3 15 Ks. dr Adam Kaczor
7Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Radosław Rybarski
8Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
9Teologia dogmatyczna: Wstęp do teologii (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
10Teologia dogmatyczna: sakramentologia (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
11Teologia moralna ogólna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Muzyka kościelna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr Tomasz Lisiecki
2Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi historyczne (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Adam Kubiś
3Technologie informacyjne w dydaktyce i ewangelizacji (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
Konwersatorium obowiązkowe
1Język łaciński w dokumentach i życiu Kościoła (konwersatorium)Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
Lektoraty
1Język grecki - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język grecki - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
Grupa grekokatolicka
Zajęcia obowiązkowe
1Liturgika bizantyjska: rok liturgiczny (konwersatorium)Zbo/1 15 Ks. dr Stefan Batruch
2Język starocerkiewny (lektorat)Z/1 30 dr Tatiana Kołodyńska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze