Wydział Nauk Humanistycznych
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Muzea w Polsce i w Europie (wykład)Z/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Historia sztuki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Turystyka biograficzna i genealogiczna (wykład)Z/2 15 dr hab. Jan Ptak
4Etyka (wykład)E/2 30 dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Laboratoria obowiązkowe
1Epigrafika łacińska (laboratorium)Z/2 30 dr hab. Paweł Kras
2GIS w turystyce (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
3GIS w turystyce (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Bogumił Szady, prof. KUL
Translatoria
1Język hiszpański (translatorium)Z/1 30 dr Marcin Karkut
Konwersatoria obowiązkowe
1Kolekcjonerstwo krajoznawcze (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
2Malarstwo i rzeźba w kulturze europejskiej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
3Ikonografia i ikonologia (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Tomasz Panfil
4Genealogia i biografistyka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
Seminaria
1Organizacja i obsługa ruchu turystycznego (seminarium)Zbo/3 30 dr Marcin Gapski
2Turystyka kulturowa (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Jan Ptak
Egzaminy
1Historia sztuki (egzamin)E/2 0 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze