Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)Zbo/5 25 dr Izabela Leraczyk
2Normy generalne (wykład)Zbo/5 25 Ks. dr Adam Kaczor
3Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)Zbo/5 25 Ks. dr Adam Jaszcz
4Metodologia prawa kanonicznego (wykład)Z/4 30 dr Anna Słowikowska
5Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/7 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
6Kościelne prawo majątkowe (wykład)Zbo/2 15 Ks. dr hab. Paweł Kaleta
7Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Zbo/2 15 Ks. dr Wojciech Witkowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF A2+ (lektorat - Grupa: 81) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
2Język rosyjski (lektorat)Z/0 30 Brak obsady
3Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze