Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Teologia prawa kanonicznego (wykład)E/7 30 Brak obsady
2Proces zwyczajny (wykład)Zbo/3 25 Brak obsady
3Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady
4Kościelne prawo małżeńskie (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady
5Prawo wyznaniowe (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady
6Prawo o sakramentach świętych (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady
7Proseminarium (proseminarium)Zbo/2 18 Brak obsady
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Kościelne prawo małżeńskie Kościołów wschodnich (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady
2Prawo o sakramentach św.(wschodnie) (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady
3Ustrój hierarchiczny Kościołów wschodnich (wykład)Zbo/4 25 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze