Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Kielce (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Chrystologia fundamentalna (wykład)E/4 45 Ks. dr Paweł Borto
2Liturgika: rok liturgiczny (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Mirosław Kowalski
3Nowy Testament: Pisma Pawłowe (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski
4Patrologia: okres I - do 325 r. (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Szymon Górski
5Pedagogika specjalna (wykład)E/3 30 Ks. dr Karol Zegan
6Prawo kanoniczne: historia źródeł i normy generalne (I księga KPK) (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Wąsik
7Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Marcin Kowalski
8Teologia dogmatyczna: Objawienie i wiara (wykład)E/3 30 Ks. dr Antoni Sowa
9Teologia moralna ogólna (wykład)E/3 30 Ks. dr Adam Perz
Ćwiczenia obowiązkowe
1Muzyka kościelna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. mgr Michał Olejarczyk
2Stary Testament: Pięcioksiąg i Księgi Historyczne (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
Proseminarium
1Metodyka pracy naukowej (proseminarium)Z/3 30 Ks. dr hab. Tomasz Siemieniec
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs kontynuacji zaawansowanej (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
2Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 246) Z/1 30 mgr Sławomir Sobocki
3Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Anna Niezgoda

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze