Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Rok III - Semestr 5   2020/2021

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria do wyboru
1Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
2Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3Etyka współczesna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Filozofia Boga (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
5Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Filozofia kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
7Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
9Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
10Logika filozoficzna (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
12Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
13Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
14Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
15Cielesność i płciowość - antropologiczne kontrowersje (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
16Doktryny społeczne i polityczne (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
17Etyka współczesna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
18Filozofia Boga (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
19Filozofia chrześcijańska dzisiaj. Stan i perspektywy (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
20Filozofia kultury (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
21Filozofia sztucznej inteligencji (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
22Historia filozofii nowożytnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
23Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
24Logika filozoficzna (konwersatorium)Zbo/2 30 Zawieszone
25Ontologia struktury: podmiot-własności (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
26Przyczyny i skutki odrzucenia substancji w filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch
27Współczesna myśl estetyczna (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
28Współczesne formy religii i duchowości (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
Konwersatoria w języku angielskim do wyboru
1Analytic Philosophy (konwersatorium)Z/2 30 dr Wojciech Lewandowski
2Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
3The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
4Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
5Analytic Philosophy (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Wojciech Lewandowski
6Social and Political Systems - in Quest of a Well-Organized Society (konwersatorium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jan Kłos
7The Ontology of the Subject-Properties Structure (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Marek Piwowarczyk, prof. KUL
8Theory of Being and Human Person (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
Seminarium doktoranckie
1Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
2Filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Katarzyna Stępień
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
4Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
5Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
6Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
7Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Kanon przedmiotów filozoficznych dla absolwentów innych kierunków
1Antropologia filozoficzna - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Etyka ogólna - Kanon (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki
3Filozofia Boga - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
4Filozofia przyrody - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Zenon Roskal
5Historia filozofii nowożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
6Historia filozofii starożytnej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
7Historia filozofii średniowiecznej - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
8Historia filozofii współczesnej - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
9Logika - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
10Metafizyka - Kanon (egzamin)E/0 0 Brak obsady
11Ogólna metodologia nauk - Kanon (egzamin)E/0 0 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
12Teoria poznania - Kanon (egzamin)E/0 0 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze