Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium doktoranckie
1Historia prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
2Kościelne prawo karne - doktoranckie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
3Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
4Kościelne prawo małżeńskie i rodzinne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
5Kościelne prawo procesowe - doktoranckie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
6Kościelne prawo publiczne i konstytucyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
7Prawo instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz prawa majątkowego (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
8Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Wiesław Bar
9Prawo niekatolickich wspólnot religijnych (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
10Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
11Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Prowadzenie zajęć dydaktycznych
1Prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktyka zawodowa) (praktyki)Zbo/2 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze