Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dramat i teatr (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
2Dramaturgia wschodniosłowiańska (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
3Dydaktyczne i historycznoliterackie aspekty badań literaturoznawczych (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
4Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
5Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
6Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
7Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
8Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
9Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
10Literaturoznawstwo (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
11Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Seweryn
12Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
13Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Konwersatorium
1Alegoria, interpretacja (e-learning) (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Agnieszka Czechowicz
2Lektura tekstów kultury. Cz. II: Od mitu do filmu (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
3Literatura starogrecka (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Ewa Osek
4Ostoje kultury rzymskiej: autorzy łacińscy od VI do VIII wieku (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
5Recent trends in literary studies (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
6Świetlane średniowiecze i jego wkład w kulturę europejską (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z metodologii nauk humanistycznych (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Joanna Teske
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze