Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Amerykańska powieść detektywistyczna (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis, prof. KUL
2Dramat i teatr (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
3Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
4Recepcja stoicyzmu w niemieckiej literaturze XVIII wieku (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
5Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Konwersatorium
1Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat, cz. II (konwersatorium)Z/4 60 Zawieszone
2Nowe trendy rozwojowe we współczesnej literaturze niemieckojęzycznej (konwersatorium)Z/4 60 Zawieszone
3Nowe trendy we współczesnej literaturze anglojęzycznej (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
4Teorie interpretacji i ich aplikacje w humanistyce (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
5Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych, cz. II (e-learning) (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
6Współczesna proza brytyjska w kontekście międzynarodowym (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Barbara Klonowska, prof. KUL
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze