Wydział Nauk Humanistycznych
Literaturoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Rok IV   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminarium
1Dramat i teatr (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Edytorstwo i tekstologia (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL
3Literatura a nowe zjawiska w kulturze współczesnej (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Literatura, język i kultura starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
5Literatura lat 1863-1918 (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
6Literatura staropolska (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
7Literatura w społecznych kontekstach (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
8Piśmiennictwo romantyczne i jego kulturowe konteksty (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Roman Doktór
9Poetyka bez granic. Literatura, pisma osobiste i inne teksty kultury XX i XXI wieku (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
10Teoria i filozofia literatury (seminarium)Zbo/4 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Konwersatorium
1Dyskurs pamięci literatury w literaturze niemieckiego średniowiecza (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL
2Figury słów oraz myśli w teorii i praktyce rzymskiej (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
3Lektura tekstów kultury. Modele miłości (konwersatorium)Z/4 60 Zawieszone
4Lektura tekstów kultury: od mitu do filmu (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
5Lektura tekstu literackiego. Liryka, epika, dramat (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Monika Kulesza
6Literatura antyczna grecka (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
7Teoria i praktyka interpretacji tekstów literackich (konwersatorium)Z/4 60 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
8Tradycja i nowoczesność. Z zagadnień literackich i estetycznych (e-laerning) (konwersatorium)Z/4 60 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
9Wizualność a literatura (konwersatorium)Z/2 30 dr Aleksander Bednarski
10Wprowadzenie do poznawczej teorii sztuki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Joanna Teske
Praktyki zawodowe
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/0 90 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze