Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/3 30 dr Kamila Tomaka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - język niderlandzki II (ćwiczenia)Z/4 60 mgr Marcin Lipnicki
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - rozumienie ze słuchu (ćwiczenia)Z/3 45 dr Agnieszka Flor-Górecka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja niderlandzka (ćwiczenia)Z/3 45 mgr Bas Hamers
Zajęcia do wyboru
1Ekonomia Niderlandów i Belgii (konwersatorium)Z/3 30 mgr Frank Burazer
2Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
3Praca z tekstem naukowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Kamila Tomaka
4Socjolingwistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 352) Z/0 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 353) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 356) Z/0 30 mgr Aleksandra Zakrzewska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 360) Z/0 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 mgr Marcin Lipnicki

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze