Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/3 15 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr hab. Muriel Waterlot
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jan Fabry
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jan Fabry
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bas Hamers
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Bas Hamers
Zajęcia do wyboru
1Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
2Historia Niderlandów (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
4Socjolingwistyka (konwersatorium)Z/3 30 mgr Marcin Lipnicki
5Tradycja klasyczna w Niderlandach - N (konwersatorium)Z/3 30 dr Kamila Tomaka
Lektoraty
1Język angielski - Certyfikat FCE (CEF B2) (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Język angielski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 61) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 dr Agnieszka Flor-Górecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze