Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia literatury niderlandzkiej od 1880 roku (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
2Gramatyka języka niderlandzkiego (wykład)Z/2 30 dr hab. Muriel Waterlot
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
2Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - gramatyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Flor-Górecka
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Jan Fabry
4Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - konwersacja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Jan Fabry
5Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Bas Hamers
6Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - pisanie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Bas Hamers
Zajęcia do wyboru
1Historia dawnej literatury niderlandzkiej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Marcin Polkowski, prof. KUL
2Historia Niderlandów (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
3Praktyczna nauka języka niderlandzkiego - translatoryka niderlandzko-polska (ćwiczenia)Z/3 30 dr Joanna Włodarczyk-Kaziród
4Socjolingwistyka (konwersatorium)Z/3 30 dr Magdalena Lipnicka
5Tradycja klasyczna w Niderlandach - N (konwersatorium)Z/3 30 mgr Kamila Tomaka
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niderlandzkiego (egzamin)E/3 0 dr Agnieszka Flor-Górecka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze