Wydział Teologii
Teologia kurs A-WSD Sandomierz (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Literatura polska - wymiar religijny (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Izabela Marciniak
2Antropologia filozoficzna (wykład)E/3 30 Ks. dr Bartłomiej Krzos
3Etyka (wykład)Z/2 15 Ks. dr Bartłomiej Krzos
4Filozofia Boga (wykład)Z/2 30 Ks. dr Bartłomiej Krzos
5Filozofia przyrody (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Jacek Łapiński, prof. KUL
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/3 45 Brak obsady
7Historia Kościoła: od XVI do czasów współczesnych (wykład)E/3 30 Ks. dr Piotr Tylec
8Historia Kościoła: od XVI do czasów współczesnych (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Piotr Tylec
9Ogólna metodologia nauk (wykład)Z/3 15 Ks. dr Bartłomiej Krzos
10Patrologia (wykład)Z/2 15 Brak obsady
11Wprowadzenie do Pisma świętego (wykład)E/2 30 Brak obsady
Lektoraty
1Język grecki - Kurs dla początkujących (lektorat - Grupa: 4) Z/1 15 Brak obsady
2Język łaciński - Kurs kontynuacji słabej (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 Brak obsady
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 85) Z/2 30 Ks. mgr Adam Warchoł
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 86) Z/2 30 Ks. mgr Adam Warchoł
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)E/1 15 Ks. dr Roman Janiec
2Psychologia rozwojowa i wychowawcza (ćwiczenia)Z/1 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze