Wydział Nauk Społecznych
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo mediów (wykład)E/4 30 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
2Systemy i rynki medialne na świecie (wykład)E/2 15 dr Olga Białek-Szwed
3Podstawy public relations (wykład)E/2 15 dr hab. Aneta Duda
4Wiedza o kulturze (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
5Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
6Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
7Prawo mediów (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 15 dr hab. Grzegorz Tylec, prof. KUL
8Fotografia w pracy dziennikarza (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
9Fotografia w pracy dziennikarza (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
10Fotografia w pracy dziennikarza (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 Brak obsady
11Techniki badań mediów (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
12Techniki badań mediów (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
13Techniki badań mediów (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof. KUL
14Strategie PR i reklamy (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Aneta Duda
15Strategie PR i reklamy (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Aneta Duda
16Strategie PR i reklamy (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Katarzyna Drop
17Strategie PR i reklamy (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Katarzyna Drop
18Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 dr Joanna Sosnowska
19Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 dr Joanna Sosnowska
20Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego (warsztaty - Grupa: 3) Z/2 15 dr Joanna Sosnowska
21Warsztat dziennikarstwa telewizyjnego (warsztaty - Grupa: 4) Z/2 15 dr Joanna Sosnowska
Przedmioty do wyboru
Wykład do wyboru w języku polskim
1Media a społeczeństwo obywatelskie (wykład)E/3 30 dr hab. Robert Szwed
2Metody wpływu i perswazji medialnej (wykład)E/3 30 dr Wojciech Wciseł
3Mity współczesne w mediach audiowizualnych (wykład)E/3 30 dr hab. Dariusz Wadowski
Przedmioty do wyboru
Wykład do wyboru w języku angielskim
1Communication studies - evalution of selected concepts aboard (wykład)E/3 30 Brak obsady
2Grafitti as a medium of communication (wykład)E/3 30 dr Małgorzata Sławek-Czochra
3Media studies - evalution of selected concepts aboard (wykład)E/3 30 Brak obsady
4Public opinion and the media (wykład)E/3 30 dr hab. Robert Szwed
Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów
1Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 30 dr Wojciech Wciseł
2Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 30 dr Joanna Szegda
3Proseminarium: tworzenie i prezentacja projektów (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 30 dr Joanna Szegda
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 121) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 157) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 24) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
8Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
9Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
10Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
11Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
12Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
13Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
19Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
21Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
22Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
23Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
24Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
25Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
26Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze