Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Rachunkowość finansowa (wykład)E/4 30 dr Robert Pankiewicz
2Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Mizak
3Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Mizak
4Zarządzanie projektami (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
5Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
6Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
7Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
8Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Joanna Brudnicka-Morawska
9Bezpieczeństwo publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
10Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (wykład)Z/4 30 dr hab. Grzegorz Zasuwa
11Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Grzegorz Wesołowski
12Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Kalina Grzesiuk
13Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr inż. Monika Wawer
Przedmioty do wyboru
1Formy oddziaływania promocyjnego (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
2Komunikowanie w marketingu: argumentacja, perswazja, manipulacja (wykład)Z/3 30 prof. dr hab. Paweł Kawalec
3Rozwój kompetencji menedżerskich (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
4Selected Research Topics of Management Studies Abroad (wykład)Z/3 30 Brak obsady
5Strategic Planning (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Marek Pawlak
6Zachowanie konsumentów (wykład)Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
6Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 63) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
8Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
9Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
12Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
13Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
14Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
15Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
16Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
17Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
18Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze