Wydział Nauk Społecznych
Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (wykład)E/4 30 dr Robert Pankiewicz
2Podstawy ekonometrii (wykład)E/4 15 dr Henryk Ponikowski
3Zarządzanie projektami (wykład)E/5 30 prof. dr hab. Marek Pawlak
4Bezpieczeństwo publiczne (wykład)E/3 30 dr hab. Kinga Machowicz, prof. KUL
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Anna Mizak
2Rachunkowość finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Anna Mizak
3Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
4Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
5Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
6Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
7Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
8Zarządzanie projektami (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Kalina Grzesiuk
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Promocja i reklama (wykład)Z/3 30 dr Grzegorz Wesołowski
2Rozwój kompetencji menedżerskich (wykład)Z/3 30 dr inż. Monika Wawer
3Selected Research Topics of Management Studies Abroad (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Strategic Planning (wykład)Z/3 15 prof. dr hab. Marek Pawlak
5Zachowanie konsumentów (wykład)Z/3 30 dr Wiktor Razmus
Proseminarium
1Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Mariusz Sokołek
2Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr Kalina Grzesiuk
3Proseminarium - nauki o zarządzaniu (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Grzegorz Wesołowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 292) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 298) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
10Język angielski (30 godz.) - Kurs zaliczony na podstawie certyfikatu IELTS Academic Band Score 5.5 - 6.5 (CEF B2) (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
11Język francuski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
12Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
13Język niemiecki (lektorat)Z/1 0 Brak obsady
14Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
20Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
21Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język angielski - Certyfikat IELTS Academic Band Score 5.5 - 6.5 (CEF B2) (egzamin)E/2 0 Brak obsady
23Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
24Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
25Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
26Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
27Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
28Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Jakubów
29Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 Brak obsady
30Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
31Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
32Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze