Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady i konwersatoria obowiązkowe
1Finanse publiczne (wykład)E/5 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
2Podstawy ekonometrii (wykład)E/5 30 dr Henryk Ponikowski
3Polityka gospodarcza (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk
4Rachunkowość finansowa (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
5Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym (wykład)Z/1 15 dr Jarosław Kuśpit
6Matematyka finansowa (wykład)E/3 15 dr Mirosław Urbanek
Ćwiczenia i laboratoria obowiązkowe
1Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
2Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
3Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
4Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
5Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 Zawieszone
6Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Anna Mizak
7Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Anna Mizak
8Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Anna Mizak
9Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Anna Mizak
10Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
11Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
12Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Zdzisław Błasiak
13Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
14Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
15Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
16Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
17Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
18Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
19Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
20Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
21Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Mirosław Urbanek
Zajęcia proseminaryjne
1Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Maria Zuba-Ciszewska
2Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Andrzej Żuk
4Proseminarium - nauki ekonomiczne (proseminarium - Grupa: 4) Z/2 15 dr Mariusz Sokołek
Wykłady i konwersatoria do wyboru
1Efektywność projektów inwestycyjnych (wykład)E/3 30 dr Robert Pankiewicz
2Global economic problems (wykład)E/3 30 Zawieszone
3Handel międzynarodowy w teorii i praktyce (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
4Teoria organizacji i zarządzania (wykład)E/3 30 dr Dorota Tokarska
5Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 293) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 294) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 295) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 296) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 297) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 299) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 300) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 502) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
10Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
11Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
14Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
18Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
19Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
20Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
21Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
22Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
23Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Jakubów
24Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
25Język włoski - poziom CEF B1 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze