Wydział Nauk Społecznych
Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Finanse publiczne (wykład)E/5 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
2Podstawy ekonometrii (wykład)E/5 30 dr Henryk Ponikowski
3Polityka gospodarcza (wykład)E/3 30 dr Jerzy Michałowski
4Rachunkowość finansowa (wykład)E/5 30 dr Robert Pankiewicz
5Przedsiębiorczość w otoczeniu międzynarodowym (wykład)Z/1 15 dr Jarosław Kuśpit
6Matematyka finansowa (wykład)E/3 15 dr Dorota Jegorow
7Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
8Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL
9Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
10Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
11Finanse publiczne (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Anna Krawczyk-Sawicka
12Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
13Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
14Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
15Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
16Podstawy ekonometrii (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Henryk Ponikowski
17Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Pankiewicz
18Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Pankiewicz
19Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Pankiewicz
20Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
21Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 dr Joanna Nucińska
22Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Anna Mizak
23Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Anna Mizak
24Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Anna Mizak
25Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Anna Mizak
26Rachunkowość finansowa (laboratorium - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Anna Mizak
27Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
28Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
29Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
30Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
31Matematyka finansowa (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Dorota Jegorow
Przedmioty do wyboru
1Efektywność projektów inwestycyjnych (wykład)E/3 30 dr Robert Pankiewicz
2Global economic problems (wykład)E/3 30 dr Judyta Przyłuska-Schmitt
3Handel międzynarodowy w teorii i praktyce (wykład)E/3 30 dr Piotr Rubaj
4Teoria organizacji i zarządzania (wykład)E/3 30 dr Jerzy Michałowski
5Teorie rozwoju lokalnego i regionalnego (wykład)E/3 30 dr Andrzej Żuk
Proseminarium
1Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 1) Z/2 15 dr Robert Pankiewicz
2Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 2) Z/2 15 dr hab. Dariusz Staszczak, prof. KUL
3Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 3) Z/2 15 dr Andrzej Żuk
4Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 4) Z/2 15 dr hab. Helena Żukowska, prof. KUL
5Proseminarium - ekonomia i finanse (proseminarium - Grupa: 5) Z/2 15 dr Jerzy Michałowski
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 40) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 41) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 42) Z/1 30 mgr Agnieszka Gryta
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 45) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
9Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
10Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
11Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Gryta
17Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
18Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
19Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
20Język angielski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Plebanek-Karolak
21Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
22Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
23Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
24Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Jakubów
25Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze