Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/3 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/3 30 dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
4Muzealnictwo (wykład)E/2 15 dr Krzysztof Przylicki
Ćwiczenia i konwersatoria obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/1 30 dr hab. Krzysztof Gombin
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
4Inwentaryzacja i ochrona zabytków (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Aneta Kramiszewska
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr hab. Agnieszka Bender
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (lektorat - Grupa: 108) Z/0 30 mgr Edyta Michałek
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 64) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język łaciński w percepcji języków nowożytnych (egzamin)E/0 0 mgr Edyta Michałek
10Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
11Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
12Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
13Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
14Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
15Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska
Objazd naukowy i praktyki
1Inwentaryzacja i ochrona zabytków - (zajęcia terenowe)Z/3 45 dr Krzysztof Przylicki
2Objazd zabytkoznawczy (Lubelszczyzna, Podlasie) (zajęcia terenowe)Z/2 30 dr Anna Głowa

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze