Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
2Historia Polski XIX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
3Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Proseminarium
1Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
2Struktury społeczne i religijne na ziemiach polskich w XIX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Warsztaty
1Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Informatyka archiwalna (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Rachwał
3Aplikacje biurowe - edytory tekstu (laboratorium)Z/2 30 dr Natalia Turkiewicz
4Archiwistyka i archiwoznawstwo (egzamin)E/1 0 dr Robert Derewenda
5Objazd naukowy (jedno z archiwów lokalnych, 3 godz.) (zajęcia terenowe)Zbo/1 3 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 65) Z/1 30 mgr Michał Narecki
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 67) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 68) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
5Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Osękowska
10Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
11Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Jakubów
12Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii w szkole podstawowej (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Joanna Szady
3Emisja głosu (spec.pedagogiczna) (ćwiczenia)Zbo/1 30 Brak obsady
4Edukacja regionalna w szkole (spec. pedagogiczna) (ćwiczenia)Z/1 15 dr Natalia Turkiewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze