Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teksty greckie (ćwiczenia)Z/4 60 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Wprowadzenie w stylistykę grecką (ćwiczenia)Z/4 60 dr hab. Iwona Wieżel
3Teksty łacińskie - Cezar (ćwiczenia)Z/3 60 dr Agnieszka Strycharczuk
4Teksty łacińskie - Nepos (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wojciech Kopek
Lektoraty
1Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
2Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
3Język angielski - Certyfikat CAE (CEF C1) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
4Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Egzaminy
1Analiza tekstów łacińskich (egzamin)E/3 0 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Wykłady obowiązkowe
1Literatura łacińska epoki augustowskiej - wybrane zagadnienia (wykład)E/2 30 dr Wojciech Kopek
2Teatr i dramat grecki (wykład)E/3 30 Ks. dr Dariusz Piasecki
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Analiza i interpretacja tekstów łacińskich - poeci rzymscy (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Mit i religia Grecji i Rzymu (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Grecka literatura chrześcijańska (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
3Wstęp do literaturoznawstwa (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze