Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Niemieckojęzyczna literatura XVIII i XIX wieku (wykład)E/2 30 dr hab. Marek Jakubów
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia III (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
2Praktyczna nauka języka niemieckiego: części mowy - analiza/ćwiczenia IV (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
3Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Marta Pudło
4Praktyczna nauka języka niemieckiego: pisanie/synonimika i słowotwórstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
5Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
6Praktyczna nauka języka niemieckiego: mówienie/słownictwo tematyczne II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
7Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
8Praktyczna nauka języka niemieckiego: der deutsche Satz (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Sylwia Mitko
9Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia audiowizualne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dorota Tomczuk, prof. KUL
11Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
12Praktyczna nauka języka niemieckiego: praca z tekstem literackim II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Ewa Grzesiuk, prof. KUL
13Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Katarzyna Jakubów
14Praktyczna nauka języka niemieckiego: ćwiczenia tłumaczeniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Katarzyna Jakubów
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka niemieckiego w szkole podstawowej (konwersatorium)Z/2 45 dr Lucyna Krzysiak
2Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno-pedagogicznej - Praca z uczniem trudnym wychowawczo (laboratorium)Z/1 15 Brak obsady
3Praktyki zawodowe (dydaktyczne I) (praktyki)Z/1 30 dr Lucyna Krzysiak
4Zajęcia zintegrowane z realizacją praktyki psychologiczno-pedagogicznej - Warsztat pracy nauczyciela (laboratorium)Z/1 15 Brak obsady
Specjalizacja: Języki specjalistyczne
1Języki specjalistyczne: Język naukowo-techniczny (ćwiczenia)Z/3 30 dr Eliza Chabros
Specjalizacja Językowe kompetencje komunikacyjne: język angielski
1Język angielski: mówienie/słownictwo tematyczne (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agnieszka Turska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka niemieckiego (egzamin)E/1 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze