Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Konwersatoria obowiązkowe
1Językoznawstwo stosowane (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
2Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
3Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
4Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
5Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
6Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
7Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
8Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
9Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
10Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
11Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
12Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
13Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
14Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
15Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Katarzyna Łogożna-Wypych
16Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
17Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
18Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
19Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
20Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
21Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
22Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
23Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
24Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
25Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
26Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Jolanta Sak-Wernicka
27Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
28Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Anna Oleszczuk
29Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Anna Oleszczuk
30Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Robert Looby, prof. KUL
31Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Robert Looby, prof. KUL
32Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Robert Looby, prof. KUL
33Praktyczna nauka języka angielskiego - pisanie akademickie (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Robert Looby, prof. KUL
34Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Vacat
35Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Vacat
36Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
37Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 Vacat
38Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
39Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
Przedmioty do wyboru
Językoznawstwo
1Akcenty języka angielskiego (Wielka Brytania) (ćwiczenia)Z/4 30 dr Magdalena Chudak
2Empiryczne badania języka (ćwiczenia)Z/4 30 Zawieszone
3Fonetyka akustyczna (ćwiczenia)Z/4 30 Vacat
4Semantyka (ćwiczenia)Z/4 30 prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska
Przedmioty do wyboru
Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
1British Identity - brytyjskość i społeczeństwo (ćwiczenia)Z/4 30 dr Anna Antonowicz
2Literatura a sztuki wizualne (ćwiczenia)Z/4 30 dr Aleksander Bednarski
3Media jako kontekst i narzędzie komunikacji (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Grzegorz Maziarczyk, prof. KUL
4Wstęp do kultury współczesnej (ćwiczenia)Z/4 30 dr Aleksander Bednarski
Lektoraty
1Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Jakub Duralak
2Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
3Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 306) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 307) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 308) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 303) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
9Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 304) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
10Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 305) Z/0 30 mgr Magdalena Szulga
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Tomasz Niedokos

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze