Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
2Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
3Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
4Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
5Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/3 30 dr Dominika Bugno-Narecka
6Praktyczna nauka języka angielskiego - sprawności zintegrowane (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/3 30 mgr Roman Isopenko
7Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
8Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
9Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
10Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Sebastian Wasak
11Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Tomasz Niedokos
12Praktyczna nauka języka angielskiego - praca z tekstem (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Dagmara Kottke
13Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
14Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
15Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
16Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Ewelina Mokrosz
17Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
18Praktyczna nauka języka angielskiego - gramatyka praktyczna (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 mgr Izabela Batyra
19Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
20Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
21Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
22Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
23Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Ewelina Bańka
24Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Anna Antonowicz
25Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Roman Isopenko
26Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Roman Isopenko
27Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Artur Bartnik
28Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 dr Artur Bartnik
29Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/2 30 dr Artur Bartnik
30Praktyczna nauka języka angielskiego - angielski w kontekstach zawodowych (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/2 30 dr Artur Bartnik
31Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
32Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL
33Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
34Gramatyka opisowa języka angielskiego. Fonologia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL
35Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
36Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
37Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
38Gramatyka opisowa języka angielskiego. Składnia (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 prof. dr hab. Anna Bondaruk
39Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
40Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
41Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
42Historia literatury angielskiej (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/3 30 dr Magdalena Sawa
Lektoraty
1Język francuski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
2Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
6Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
8Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Jakubów
11Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język włoski - CEF A2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
17Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Agnieszka Białowolska
18Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 999) Z/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
19Język francuski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Piwińska
20Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Maria Piwińska
21Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
22Język hiszpański - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
23Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
24Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
25Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
26Język niemiecki - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 dr Katarzyna Jakubów
27Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Iwona Fijołek
28Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 dr Katarzyna Jakubów
29Język rosyjski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
30Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
31Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
32Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Barbara Okulska
33Język włoski - poziom CEF A2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
34Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/1 0 mgr Agnieszka Białowolska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 15 mgr Małgorzata Tetiurka
2Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/1 30 mgr Małgorzata Tetiurka
3Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Małgorzata Tetiurka
4Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Małgorzata Tetiurka
5Dydaktyka nauczania języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
6Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
7Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Edyta Michałek
8Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 Zawieszone
9Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 Zawieszone
Specjalizacja: Media, język, kultura
1Komunikacja i interpretacja (konwersatorium)Zbo/1 15 dr Anna Antonowicz
2Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
3Odmiany języka angielskiego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/5 30 dr Magdalena Chudak
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka angielskiego (egzamin)E/2 0 dr Tomasz Niedokos

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze