Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Normy o chrześcijanach (wykład)E/6 30 Ks. dr Paweł Lewandowski
2Normy o chrześcijanach (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 dr Agnieszka Romanko
3Normy generalne (wykład)E/4 30 Ks. dr Adam Kaczor
4Normy generalne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. dr Adam Kaczor
5Prawo o sakramentach świętych (wykład)E/4 30 Ks. dr Adam Kaczor
6Prawo o sakramentach świętych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
7Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 45 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
8Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 Ks. mgr Michał Czelny
9Prawa człowieka (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
10Informatyka prawnicza (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Lidia Fiejdasz-Buczek
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
5Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 104) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
8Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
9Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Marlena Iglik
10Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Małgorzata Osękowska
11Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Barbara Okulska
13Język włoski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/6 0 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze