Wydział Nauk Humanistycznych
Sinologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Gramatyka opisowa języka chińskiego (wykład)Z/4 30 Brak obsady
2Piśmiennictwo chińskie i teksty filozoficzne (wykład)E/3 30 dr Katarzyna Pejda
Ćwiczenia obowiązkowe
1Gramatyka opisowa języka chińskiego (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
2Praktyczna nauka języka chińskiego - konwersacje (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Zhenxu Fan
3Praktyczna nauka języka chińskiego - kurs II (ćwiczenia)Z/4 60 mgr Maciej Kret
4Praktyczna nauka języka chińskiego - rozumienie ze słuchu (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Zhenxu Fan
5Praktyczna nauka języka chińskiego - lektura tekstów (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Maciej Kret
Wykłady do wyboru
1Etnologia Chin (wykład)E/4 30 dr Joanna Afek
2Historia myśli prawnej Chin (wykład)E/4 30 dr Lech Buczek
Ćwiczenia do wyboru
1Język chiński biznesowy (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Zhenxu Fan
2Lektura tekstów specjalistycznych (ćwiczenia)Z/4 30 Fang-Yu Lin
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 62) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF C1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 63) Z/0 30 mgr Ewa Stępniak
3Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
4Język hiszpański - CEF A2 (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
6Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
7Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Ewa Stępniak
9Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
Egzaminy
1Praktyczna nauka języka chińskiego (egzamin)E/2 0 dr Katarzyna Pejda

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze