Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Prawa człowieka i ich ochrona (wykład)E/4 15 Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
3Prawo administracyjne z elementami zarządzania (wykład)E/8 45 Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz
4Prawo rzeczowe (wykład)E/5 30 dr hab. Jacek Widło, prof. KUL
5Prawo wyznaniowe (wykład)E/4 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
2Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
3Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
4Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
5Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
6Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
7Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
8Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Robert Tabaszewski
9Prawa człowieka i ich ochrona (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Mateusz Hypiak
10Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
11Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
12Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
13Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 45 dr Katarzyna Mełgieś
14Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
15Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
16Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
17Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
18Prawo administracyjne z elementami zarządzania (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 45 dr Bartosz Kuś
19Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
20Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
21Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
22Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Dębińska-Domagała
23Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
24Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
25Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
26Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Marta Stepnowska
27Prawo rzeczowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Szymon Skowerski
28Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
29Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
30Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
31Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Michał Zawiślak
32Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 5) Z/0 30 dr Michał Zawiślak
33Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 6) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
34Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 7) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
35Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 8) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
36Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 9) Z/0 30 dr Aneta Abramowicz
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 144) Z/0 30 mgr Dorota Szymczyk
2Język angielski - CEF B1 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 145) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 49) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 50) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
5Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 51) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 52) Z/0 30 mgr Marlena Iglik
7Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 53) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
8Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 54) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
9Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 55) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
10Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 56) Z/0 30 mgr Marta Cechowicz
11Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 57) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
12Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu prawniczym (lektorat - Grupa: 58) Z/0 30 mgr Beata Panasiuk
13Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Maria Piwińska
14Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
15Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Jakubów
17Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
18Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
21Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
22Język włoski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Agnieszka Białowolska
23Język angielski - Certyfikat CAE (CEF C1) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
24Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Marta Cechowicz
25Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Marlena Iglik
26Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Małgorzata Osękowska
27Język angielski (prawniczy) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Beata Panasiuk
28Język francuski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Maria Piwińska
29Język hiszpański (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
30Język niemiecki - Certyfikat DSD II (CEF C1) (egzamin)E/0 0 Brak obsady
31Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
32Język niemiecki (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 dr Katarzyna Jakubów
33Język rosyjski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
34Język włoski (z elementami terminologii prawniczej) - poziom CEF B2+ (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Białowolska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze