Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Matematyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algebra abstrakcyjna (ćwiczenia)Z/0 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
2Algebra abstrakcyjna (wykład)E/8 60 dr hab. Dariusz Partyka, prof. KUL
3Miara i całka (wykład)E/5 30 dr hab. August Zapała
4Miara i całka (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. August Zapała
5Równania różniczkowe (ćwiczenia)Z/0 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
6Równania różniczkowe (wykład)E/5 30 dr hab. Ihor Korol, prof. KUL
7Laboratorium obliczeniowe (laboratorium)Z/4 30 dr Armen Grigoryan
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język obcy nowożytny)
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język francuski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
3Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
4Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 5) Z/1 30 mgr Justyna Pyszczek-Bulak
5Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Agnieszka Kłos-Dacka
6Język francuski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Piwińska
7Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Karolina Sieńko-Flis
Przedmioty do wyboru
Przedmiot do wyboru
(student wybiera jeden przedmiot z listy przedmiotów do wyboru - 60 godz.)
1Matematyka dyskretna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Wiesław Główczyński
2Podstawy metod numerycznych (ćwiczenia)Z/0 30 dr Dorota Pylak
3Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
4Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
5Matematyka dyskretna (wykład)E/5 30 dr Wiesław Główczyński
6Podstawy metod numerycznych (wykład)E/5 30 dr Dorota Pylak
7Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
8Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze