Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Algorytmy i struktury danych (wykład)E/5 30 dr Henryk Malinowski
2Programowanie obiektowe II (wykład)E/4 30 dr Dorota Pylak
3Statystyczna analiza danych (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Nowak-Kępczyk
4Systemy operacyjne (wykład)E/3 15 dr Viktor Melnyk, prof. KUL
5Sztuczna inteligencja (wykład)E/5 30 dr hab. Ryszard Kozera
6Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
7Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
8Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 dr Henryk Malinowski
9Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
10Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
11Algorytmy i struktury danych (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
12Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr Dorota Pylak
13Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
14Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
15Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
16Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Sara Jurczyk
17Programowanie obiektowe II (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
18Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
19Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
20Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
21Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Bruno Sadok
22Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Krystyna Kiersztyn
23Statystyczna analiza danych (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
24Systemy operacyjne (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
25Systemy operacyjne (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
26Systemy operacyjne (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
27Systemy operacyjne (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
28Systemy operacyjne (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Krzysztof Król
29Systemy operacyjne (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
30Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Ryszard Kozera
31Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Michał Horodelski
32Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 mgr Joanna Wasiura-Maślany
33Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
34Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 5) Z/0 30 mgr inż. Magdalena Wilkołazka
35Sztuczna inteligencja (laboratorium - Grupa: 6) Z/0 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 7) Z/0 30 mgr Agnieszka Turska
2Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 8) Z/0 30 mgr Agnieszka Turska
3Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 9) Z/0 30 mgr Agnieszka Turska
4Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym z elementami IT (lektorat - Grupa: 10) Z/0 30 mgr Michał Narecki
5Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 mgr Iwona Fijołek
6Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
7Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 5) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
8Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Agnieszka Turska
9Język angielski (biznesowy z elementami IT) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Michał Narecki
10Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Iwona Fijołek
11Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: programowanie i przetwarzanie informacji
1Programowanie aplikacji internetowych (konwersatorium)Z/5 30 Brak obsady
2Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 1) Z/0 30 Brak obsady
3Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 2) Z/0 30 Brak obsady
4Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 3) Z/0 30 Brak obsady
5Programowanie aplikacji internetowych (laboratorium - Grupa: 4) Z/0 30 Brak obsady
Przedmioty specjalizacyjne
Specjalność: grafika komputerowa i multimedia
1Metody i algorytmy grafiki komputerowej (wykład)Z/5 30 dr Armen Grigoryan
2Metody i algorytmy grafiki komputerowej (laboratorium)Z/0 30 dr Armen Grigoryan

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze