Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Architektura Krajobrazu (stacjonarne I stopnia) 7
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Geodezja (konwersatorium)Z/3 15 Brak obsady
2Geodezja (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 20 Brak obsady
3Geodezja (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 20 Brak obsady
4Geodezja (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 Brak obsady
5Geodezja (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 Brak obsady
6Fitosocjologia (wykład)E/3 15 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
7Gleboznawstwo (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
8Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (wykład)E/3 15 dr inż. Katarzyna Karczmarz
9Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
10Fitosocjologia (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
11Fitosocjologia (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
12Fitosocjologia (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
13Gleboznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
14Gleboznawstwo (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
15Gleboznawstwo (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
16Gleboznawstwo (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
17Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 dr inż. Katarzyna Karczmarz
18Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 dr inż. Katarzyna Karczmarz
19Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 5 dr inż. Katarzyna Karczmarz
20Komponowanie ozdobnych roślin zielnych (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 5 dr inż. Katarzyna Karczmarz
21Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych II (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr inż. Adam Stępień
22Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych II (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr inż. Adam Stępień
23Grafika inżynierska - Wizualizacje w programach specjalistycznych II (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 15 mgr inż. Adam Stępień
24Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
25Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
26Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 25 mgr inż. Wojciech Januszczyk
27Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
28Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
29Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 mgr inż. Wojciech Januszczyk
30Urządzanie i pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu (wykład)Zbo/3 15 S. dr inż. arch. Anna Tejszerska
31Podstawy ergonomii w architekturze krajobrazu (wykład)Zbo/1 10 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński
32Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych i służby zdrowia (wykład)E/2 30 dr inż. Piotr Kulesza
33Forma w przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 20 dr inż. Jan Kamiński
34Forma w przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 20 dr inż. Jan Kamiński
35Forma w przestrzeni (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 20 dr inż. Jan Kamiński
36Forma w przestrzeni (zajęcia terenowe - Grupa: 1) Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
37Forma w przestrzeni (zajęcia terenowe - Grupa: 2) Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
38Forma w przestrzeni (zajęcia terenowe - Grupa: 3) Zbo/0 10 dr inż. Jan Kamiński
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
(student wybiera język nowożytny)
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu przyrodniczo-gospodarczym (lektorat - Grupa: 11) Z/0 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka
2Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 2) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
3Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 6) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
4Język angielski (profil przyrodniczo-gospodarczy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 dr Agnieszka Kłos-Dacka
5Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/0 0 mgr Barbara Okulska
Przedmioty do wyboru
Ćwiczenia projektowe
(student wybiera 1 przedmiot z Projektowania obiektów architektury krajobrazu za 5 ECTS)
1Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych (ćwiczenia)Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
2Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach sakralnych (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec
3Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach służby zdrowia (ćwiczenia)Z/5 25 mgr inż. Paweł Adamiec
4Projektowanie obiektów architektury krajobrazu - ogrody przy obiektach służby zdrowia (zajęcia terenowe)Zbo/0 5 mgr inż. Paweł Adamiec

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze