Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Biotechnologia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biologia molekularna (wykład)E/7 30 prof. dr hab. Ryszard Szyszka
2Genetyka (wykład)E/6 30 dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL
3Inżynieria genetyczna (wykład)E/5 15 dr Elżbieta Kochanowicz
4Mikrobiologia medyczna (wykład)E/6 30 dr Monika Jach
5Biologia molekularna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 45 dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
6Biologia molekularna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 45 dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
7Biologia molekularna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 45 dr hab. Maciej Masłyk, prof. KUL
8Genetyka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL
9Genetyka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL
10Genetyka (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Hieronim Golczyk, prof. KUL
11Inżynieria genetyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Elżbieta Kochanowicz
12Inżynieria genetyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Elżbieta Kochanowicz
13Inżynieria genetyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Elżbieta Kochanowicz
14Mikrobiologia medyczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Monika Jach
15Mikrobiologia medyczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Monika Jach
16Mikrobiologia medyczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Monika Jach
17Historia filozofii (wykład)E/3 45 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biotechnologicznym (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Agnieszka Kłos-Dacka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze